Ejers pligt til at anmelde en bolig tom

Som ejer har du pligt til at melde din bolig tom efter 6 uger.

Dog kan en bolig godt stå lovligt tom i mere end 6 uger i forbindelse med f. eks.:

 • større ombygning
 • hvis boligen er til salg
 • hvis der er indgået lejeaftale med indflytning senere end 6 uger
 • hvis boligen er solgt med overtagelse senere end 6 uger
 • generel renovering/istandsættelse
 • brugers midlertidige fravær fra boligen

Hvis du, når du melder din bolig tom, oplyser en af ovenstående årsager, vil du få en frist til at genoptage beboelsen. Kan fristen ikke overholdes, er der mulighed for at opnå en forlængelse.

Send anmeldelsen til boligregulering@tmf.kk.dk

 

Mistanke om en tom bolig

Hvis du som borger, forening eller lignende oplever, at en bolig ikke benyttes til helårsbeboelse, må du meget gerne anmelde boligen. I anmeldelsen er det vigtigt at oplyse den fulde adresse på den bolig, du ønsker at melde tom. Send anmeldelsen til boligregulering@tmf.kk.dk

Kommunen har ikke anvisningsret til boligsøgende. Det er ejers ansvar at sørge for, at beboelsen genoptages.

Boliger med krav om helårsbeboelse (bopælspligt)

Boliger, der indenfor de seneste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, enten med tilmelding til Folkeregisteret og/eller med overnatninger mere end 180 dage årligt af en husstand, er omfattet af reglerne om bopælspligt.

Det er tilladt at udleje sin bolig til kortvarig benyttelse i op til 6 uger om året. Det er også tilladt at udleje et værelse i sin bolig til korttidsudlejning f.eks. gennem udlejningsportal, hvis den resterende del af boligen benyttes til helårsbeboelse. Du bør dog altid tjekke din ejendoms vedtægter, uanset om du er lejer, ejer eller andelshaver, for regler om udlejning/fremleje.

Det er ikke lovligt at udleje en bolig som feriebolig, hvis den er omfattet af Boligreguleringslovens bestemmelser.

Boliger uden krav om helårsbeboelse (bopælspligt)

Boliger, der ikke har været benyttet til helårsbeboelse inden for de seneste 5 år, er som hovedregel ikke omfattet af reglerne om bopælspligt i henhold til Boligreguleringslovens bestemmelser. Er du i tvivl om, hvorvidt en bolig er omfattet af reglerne, kan du sende en forespørgsel til bygninger@tmf.kk.dk 

Det er tilladt at udleje en bolig uden bopælspligt på kortvarige lejekontrakter til brug ved lejlighedsvise overnatninger. Dog skal du være opmærksom på, at hvis der sker en tilmelding til folkeregisteret eller, at boligen benyttes som helårsbeboelse, vil boligen blive omfattet af reglerne i Boligreguleringsloven.

Boliger uden bopælspligt må ikke benyttes som feriebolig.

Midlertidigt fravær fra egen bolig

Du kan få en accept på dit fravær fra din bolig f. eks. i forbindelse med:

 • udstationering
 • sygdom
 • uddannelse
 • rekreationsophold
 • militærtjeneste

Det kræver blot, at du sender en mail til boligregulering@tmf.kk.dk hvori du oplyser:

 • adressen i København
 • forventet tid væk fra boligen
 • årsag til fravær

”Pendlerbolig” (sekundær bolig i København)

Det er tilladt at have en sekundær bolig i København, hvis den benyttes mere end 180 dage årligt og du har primær bolig uden for Region Hovedstaden (dog ikke Bornholm) samt i kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød eller Stevns.

Det kræver blot, at du sender en mail til boligregulering@tmf.kk.dk hvori du oplyser:

 • adressen i København
 • adressen hvor du er folkeregister tilmeldt
 • antal forventede overnatninger på årsbasis i København
 • årsag til ønsket om at beholde din nuværende tilmelding til Folkeregisteret (til brug for Folkeregisterets vurdering af, hvor man skal være tilmeldt)