Godt at vide før du går i gang

Er bygningen fredet eller bevaringsværdig?

Både små og store ændringer i en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden. For bevaringsværdige bygninger er det kun arbejde, der omfatter bygningens ydre, der kræver en tilladelse.

Tjek om bygningen er fredet eller bevaringsværdig på kulturstyrelsens hjemmeside 

Hvad siger lokalplanen om restauranter

Det er ikke alle steder, det er muligt at etablere café eller restaurant i følge lokalplanen, og der er derfor en god idé at læse lokalplanen for området, inden du underskriver en lejekontrakt.

Tjek lokalplanen på Københavnerkortet (åbner i nyt vindue)

Grænser for støj og lugt

Du skal være opmærksom på, at der er grænser for hvor meget støj og lugt, der må udledes fra en restauration, og kommunen stiller derfor nogle miljøkrav om indretning og drift. Læs kommunens pjece om indretning og drift af restaurationer (åbner i nyt vindue).   

Nødvendige tilladelser og registreringer

Optagelse i Næringsbasen
Alle virksomheder, der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt registreres i Næringsbasen. Næringsbasen er et register i Erhvervsstyrelsen, og en registrering i Næringsbasen svarer til det tidligere næringsbrev. Læs mere om registrering, og hvornår din virksomhed skal registreres på virk.dk 
Næringsprøven
Du kan læse mere om næringsprøven på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

Alkoholbevilling 
Når du er blevet registret i Næringsbasen, kan du søge om en alkoholbevilling. En alkoholbevilling skal søges digitalt hos politiet, men det er kommunens bevillingsnævn, der i sidste ende beslutter, om du kan få en alkoholbevilling.

Det er muligt at få en midlertidig alkoholbevilling fra politiet, der gælder i typisk 1-3 mdr., så du har mulighed for at sælge alkohol, indtil Bevillingsnævnet har truffet sin afgørelse. Du kan ikke få en midlertidig bevilling, hvis du f.eks. ikke har en ibrugtagningstilladelse (læs om byggetilladelser nedenfor)

Byggetilladelse
Hvis du ønsker at ændre en bolig til erhverv, skal du ansøge om byggetilladelse. Har der i forvejen været erhverv i lokalerne, skal du være opmærksom på, at der kan være krav til brandsikkerhed, flugtveje og tilgængelighed (eksempelvis for kørestolsbrugere) i virksomheden. Kravene fremgår af bygningsreglementet 

Når byggearbejdet er færdigt, skal du udfylde en færdigmeldingsblanket og sende den til Center for Bygninger, som herefter udsteder en ibrugtagningstilladelse.

Udendørsservering
Det er gratis at have udendørsservering foran din cafe eller restaurant, men du skal søge om tilladelse hos Center for Trafik og Byliv. Læs mere om udendørsservering. 

Tilladelse til arbejde på fredet ejendom
Hvis du skal lave renoveringer eller ændringer i en fredet ejendom, skal du have tilladelse fra Kulturstyrelsen forinden. Læs mere om reglerne på Kulturstyrelsens hjemmeside 

Hjælp fra kommunen

I Københavns Erhvervshus har vi forskellige tilbud til dig, der starter ny virksomhed.

Stjernemøde
Hvis etableringen af din restaurant eller café er en mere kompleks sag, tilbyder Københavns Erhvervshus at arrangere et møde i dine lokaler med deltagelse af de relevante myndigheder. Når vi er "on location" går det bedre at få afklaret en masse spørgsmål med et samme. Kontakt Københavns Erhvervshus om stjernemøde.

Kurser
Københavns Erhvervshus tilbyder en lang række gratis kurser til iværksættere og nystartede virksomheder. 
Læs mere om kurserne

Videoguides
Som selvstændig er der en del praktiske detaljer, du er nødt til at forholde dig til. I ni små videoguides, bliver du indført i grundlæggende viden om bl.a. momsregistrering, bogføring og regnskab, moms og skat samt forskellige virksomhedsformer.
Se videoguides.

Personlig rådgivning
Når du har været på kurser, eller på anden måde har tilegnet dig et overordnet kendskab til det praktiske ved at drive virksomhed, kan vi tilbyde dig en individuel rådgivning, hvor vi matcher dig med en rådgiver fra Københavns Erhvervshus, som branchemæssigt og fagligt passer til dine aktuelle udfordringer. 
Læs mere om personlig rådgivning