Tips til leje og bolig

Fleksibel udlejning

Her er en god mulighed for at få en almen bolig lidt hurtigere end normalt, hvis du er ung og studerende.

Københavns Kommune og boligselskaberne i København har indgået en aftale om fleksibel udlejning. Det betyder at en del af de ledige boliger i boligafdelingerne reserveres til personer, som opfylder disse særlige kriterier:

  • har arbejde i mere end 25 timer om ugen.
  • er ung (max. 35 år) og er under uddannelse i Københavns Kommune eller i job (mindre end 25 timer om ugen); eller bor i forvejen i Københavns Kommune og er under uddannelse i en anden kommune.
  • er over 55 år, bor i Københavns Kommune og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet for ældre end din nuværende bolig.
  • er nyskilt (separeret, brudt parforhold inden for det seneste år) og derfor har brug for at finde en bolig hurtigt. Det er et krav at du i forvejen boede i Københavns Kommune.

Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste - en ledig bolig bliver tilbudt den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for at man kan rykke længere frem på ventelisten, hvis man opfylder ovenstående særlige kriterier. Fx er der fortrinsret for unge under 35, der er under uddannelse. Det kaldes fleksibel udlejning.

Hvis du vil skrives op til fleksibel udlejning, skal du være skrevet op på den almindelige venteliste og angive hvilket kriterium du opfylder. Du skal eventuelt betale et ekstra gebyr – størrelsen af dette er forskelligt for de forskellige boligorganisationer. Du betaler kun ét gebyr, selv om du opfylder flere kriterier.

Ved spørgsmål kontakt:

Center for Byplanlægning
Njalsgade 13
Postboks 447
1505 København V

tlf.: 33 66 33 66
e-mail: byplanlægning@tmf.kk.dk

Ældreboliger til unge

Hvis du er studerende, har du mulighed for at leje en tom ældrebolig.

Boligorganisationerne KAB, 3B, Lejerbo, AAB og Vibo har i øjeblikket ledige ældreboliger. De står tomme, fordi antallet af ældre i hovedstaden falder. Det er dyrt at have tomme boliger – og ærgerligt i en tid, hvor studerende mangler et sted at bo.

For at skrive dig op til en bolig, skal du kontakte det almennyttige boligselskab, du ønsker at bo hos.

Læs mere på hjemmesiden hvorskalvibo.dk her.

Almene boliger

Almene boliger er bygget af boligselskaber, hvor byggeriet er finansieret med støtte fra det offentlige. Boligerne udlejes efter en venteliste. Det betyder, at du skal være skrevet op på det pågældende boligselskabs venteliste for at kunne leje en af dets boliger. Jo tidligere du bliver skrevet på ventelisten, jo større chance har du. Du kan dog først blive skrevet op, når du fylder 15 år.

Huslejen i almene boliger skal betale ejendommens udgifter. Der er ingen, der skal tjene på udlejningen. Når du flytter ind i en almen bolig, skal der betales et indskud, som typisk svarer til tre måneders husleje. Det svarer faktisk til det depositum, du skal betale i en privat udlejningslejlighed.

Når du bor alment, er der en række bekymringer du slipper for samtidig med, at dine boligudgifter er overskuelige. Du får ikke dyre håndværkerregninger, fordi du skal have udført reparationer i din bolig. Boligafdelingen har personale, der hjælper og servicerer lejerne. Du skal derfor heller ikke tænke på den udvendige vedligeholdelse.

Hvor skal jeg lede? Boligsøgende skal tage kontakt direkte til boligorganisationerne for opnotering. DanmarkBolig er en landsdækkende webportal med oplysninger om alle landets ca. 550.000 almene boliger. Som boligsøgende kan du søge bredt på lejeboliger i hele landet ved at besøge DanmarkBoligs hjemmeside her.

Det koster mellem 120 kr. - 195 kr. om året at stå på ventelisten til en boligorganisation.

Ved spørgsmål kontakt:

Center for Byplanlægning
Njalsgade 13
Postboks 447
1505 København V

tlf.: 33 66 33 66
e-mail: byplanlægning@tmf.kk.dk

Bo i Roskilde eller Lyngby

Hvis du studerer uden for København, fx på RUC eller DTU, så kan du også overveje at finde din bolig i Roskilde eller Lyngby. Tit er det lettere at finde bolig dér end i København, og du vil spare masser af transporttid i hverdagen. Samtidig ligger København så tæt på, at du let kan bruge Københavns mange tilbud udenfor studietiden.

Roskilde

I Roskilde sikrer det Regionale Indstillingsudvalgets venteliste, at tildelingen af byens op mod 2.000 ungdomsboliger og kollegieværelser sker ét sted og ud fra én samlet vurdering af den enkelte unges situation. Læs mere om Regional Indstillingsudvalget i Roskilde her.

Lundby

I Lyngby fastsætter det Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg (PFIU) indstillingskriterierne til 7 kollegier på og i nærheden af DTU, med tilsammen ca. 1740 værelser. Læs mere om Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg her.

Omegnskommunerne og kollegier i København

Selvom du studerer i Københavns Kommune, kan du sagtens bo i en af omegnskommunerne. Det er typisk også lettere at finde en bolig i omegnskommunerne, så det kan også være en god mulighed, hvis du er akut søgende. Der er ofte ikke længere end man sagtens kan cykle, og Københavns Kommune arbejder i disse år med at forbedre cykelnettet ind mod det centrale København fra omegnskommunerne med nogle såkaldte ’cykelsuperstier’. De vil gøre det endnu hurtigere og mere behageligt at cykle til byen. Derudover er der typisk gode offentlige transportforbindelser.

Hvor skal jeg lede? Centralinstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor i København (KKIK) indstiller også til omegnskommunerne, så via dem kan du blive skrevet til ungdomsboliger og kollegier. Find ansøgningsskema på Centralinstillingsudvalgets hjemmeside her og Kollegiernes Kontor i Københavns hjemmeside her.

Bo i Malmø

Det er muligt at bo i Sverige, selv om du studerer eller arbejder i Danmark. En af fordelene er, at det ofte er nemmere at finde en lejlighed på den anden side af Øresund - og det er billigere.

Hvor skal jeg lede? Malmø Kommunes Boligformidling (MKB) formidler boliger i hele Malmø. De formidler både lejeboliger og studenterboliger.

MKB

Bogalleriet

Östra Rönneholmsvägen 2

202 14 Malmö

Sverige

Tlf. 0046 40 313 313

www.mkbfastighet.se