Tilsynsmedarbejdere til Støjgener i Center for Miljøbeskyttelse (tidsbegrænset ansættelse)

Restaurationer, arrangementer og byggerier i byen giver liv og udvikling, men også udfordringer og gener for byens borgere. Vil du være med til, at sikre balancen og hjælpe borgerne og virksomheder med at reglerne overholdes?
 
Til vores enhed Støjgener søger vi medarbejdere til midlertidige stillinger gældende for andet halvår 2017. Du skal hjælpe dine kolleger i Støjgener med at sikre, at byens virksomheder overholder miljøbeskyttelsesloven og udvikle den forebyggende arbejdsform, som bygger på dialog og service.
 
Om jobbet
Støjgener modtager og behandler klager fra borgere over gener fra virksomheder, bygge- og anlægsaktiviteter og arrangementer. Arbejdet består af bemanding af telefonvagt samt tilsynsbesøg og tilstedeværelse i byen om natten søndag-onsdag og i mindre grad opfølgning på tilsyn og indledende sagsbehandling.
 
Opgaverne i enheden er meget varierende, men mange opgaver handler om støj og lugt fra byens restaurationer, barer og musikspillesteder. Hertil kommer klager over støj fra udendørsarrangementer, støj- og støvgener fra bygge- og anlægsaktiviteter mv. En vigtig del af vores arbejde er, at forebygge gener. Vi lægger stor vægt på, at både borgere og virksomheder får en god oplevelse af os som en forudsigelig og imødekommende miljømyndighed.
 
Organisatorisk er vi placeret i Center for Miljøbeskyttelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi holder til i Njalsgade på Islands Brygge.
 
Om dig 
Det vil være en fordel, hvis du

 • har relevant erfaring
 • har erfaring med både mundtlig og skriftlig formidling af problemstillinger
 • har kendskab til støj eller interesse for området
 • er villig til at lære de ting, som du ikke kan
 • er en god kollega. 

Som person er du

 • energisk og ønsker at gøre tingene bedre
 • handlings- og løsningsorienteret
 • klar til at møde hjælpe byens borgere og virksomheder – også om natten
 • god til at kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt. 

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med ambitioner og visioner
 • et stærkt fagligt miljø med mange forskellige fagligheder og et godt arbejdsmiljø
 • stor indflydelses på egen arbejdssituation
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • gode fysiske rammer centralt beliggende på Islands Brygge. 

Løn- og ansættelsesvilkår vil som udgangspunkt være i henhold til overenskomst med FOA. Evt. tillæg efter kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettiget organisation. Du vil blive omfattet af en vagtplan og vil blive honoreret i overensstemmelse hermed.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. juni 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

 


Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.