Transport til læge eller speciallæge for folkepensionister og førtidspensionister

Som regel skal du selv betale for at blive kørt til behandling hos læge og speciallæge. Du kan dog i visse tilfælde får tilskud til transporten. 

Du kan få tilskud til kørslen, hvis du opfylder følgende krav: 

  • Du er i sygesikringsgruppe 1
  • Behandlingen er berettiget til tilskud eller betalt af det offentlige 
  • Du kan kun få tilskud til den billigst mulige transportform. Desuden kan du kun få tilskud til nærmeste speciallæge. 

Sådan søger du om tilskud til transport 

Hvis du opfylder betingelserne, skal du sende dokumentationen for udgifterne til transporten til Københavns Kommune. Husk at skrive dit cpr-nummer på al dokumentationen. Har du pga. din sygdom taget taxi til lægen, skal lægen stemple din taxibon fra udturen, inden du sender den og taxibonen fra hjemturen til kommunen. 

Send dokumentationen til: 

Københavns Borgerservice
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V 

Tilskuddet vil hurtigst muligt blive sat ind på din NemKonto

Tilskud til transport til fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge for folkepensionister

Som pensionist kan du søge om tilskud til transport til fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge m.v.  

Du skal opfylde nogle betingelser for at få tilskud til transport. Betingelserne er blandet andet: 

  • Udgiften til transporten skal være rimelig og nødvendig
  • Du skal være økonomisk særlig vanskeligt stillet 
  • Behandlingen kan ikke ske i hjemmet. 

Kommunen vil altid vurdere, om du har mulighed for selv at betale transporten. 

Sådan søger du om tilskud til tranport 

Hvis du vil søge om tilskud til transport, skal du ringe til Tillæg 65 + på tlf. 33 66 33 66 og få tilsendt en ansøgning om personligt tillæg.

 

Tilskud til transport for førtidspensionister* og økonomisk særligt vanskeligt stillede

Er du førtidspensionist efter de nye regler (*dvs. du har søgt eller fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003), kan du søge om tilskud til at blive kørt efter reglerne om hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser).