Lokaletilskud til egne og lejede lokaler

Hvis de lokaler kommunen kan stille til rådighed ikke opfylder foreningens krav, har foreningen mulighed for selv at finde egnede lokaler og søge tilskud til disse.

Tilskuddet udgør maksimalt 65 % af foreningens lokaleudgifter.

Hvis mere end 10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt - bestyrelsesmedlemmer/ledere/instruktører over 25 år tælles ikke med.

Her kan I lave en anslået beregning af jeres tilskud for 2017.

Tilskuddet uddeles ud fra Retningslinjerne for støtte til folkeoplysende foreninger.

Siden 2012 er der ikke bevilget lokaletilskud til nye foreninger.

Kontakt
tilskud@kff.kk.dk

Medlemstilskud til børn og unge

Tilskuddet gives til foreningens medlemmer under 25 år:

- Aldersgrupperne 0 - 12 år og 19 - 24 år modtager tilskud med tilskudssatsen gange 1
- Aldersgruppen 13 - 18 år modtager tilskud med tilskudssatsen gange 2
- Handicappede medlemmer i aldersgruppen 0 - 24 år modtager tilskudssatsen gange 4
- Handicappede medlemmer over 24 år modtager tilskudssatsen gange 1

Satsen for tilskuddet  er i 2017 på 294 kr. for hele året, mens den i 2016 var på 264 kr.

Her kan du lave en anslået beregning af tilskud for 2017.

Kontakt
tilskud@kff.kk.dk

Regnskab for lokale- og medlemstilskud

Foreninger, der har modtaget lokale- og/ eller medlemstilskud, skal aflægge regnskab det følgende år.

Ved samme lejlighed kan også søges tilskud for næste år (eks. I 2017 aflægges regnskab for 2016 og søges tilskud for 2018). Indberetning af medlemstal, kontingent og lokaleudgifter sker på www.interbook.kk.dk.

Foreninger der skal aflægge regnskab vil få nærmere besked herom.

Udviklingspuljen for børn og unge

Klubhuspuljen

Tilskud til lederkurser

Kultur- og Fritidsforvaltningen yder tilskud til lederkurser til godkendte folkeoplysende foreninger med børn og unge.

Lederkurserne støttes med op til 2.500 kr. pr. kursus pr. person, dog højst 80 % af prisen for kurset inklusiv transport.

Transportudgiften dækkes dog højst med prisen svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Ansøgningsfrister

Lederkurser 2. periode (1. april - 30. juni 2017). Frist 1. august 2017.

Lederkurser 3. periode (1. juli - 30. september 2017). Frist 1. november 2017. 

Kontakt
Robert Dines Rasch
robert@kff.kk.dk

Samarbejdspuljen

Samarbejdspuljen for skoler og foreninger i Københavns Kommune

Alle midler i samarbejdspuljen er uddelt pr. 15/3-2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Samarbejdspuljen støttede samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen. Puljen gav tilskud til samarbejde mellem skole og forening med 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 min.)

I 2017 er der blevet uddelt 1 mill. kr. og for de midler, har puljen finansieret ca. 100 samarbejder mellem skoler og foreninger. I alt har Samarbejdspuljen fra 1. januar 2015 - 15. marts 2017 støttet 410 forskellige samarbejder mellem københavnske folkeskoler og foreninger, hvor 1615 klasser har fået glæde af et samarbejde. I alt har 50 forskellige skoler og 70 forskellige foreninger indgået et samarbejde.

Tak til alle der har været en del af denne succes, der nåede hele vejen rundt i de københavnske foreninger og folkeskoler. 

Hvis der skulle komme nye midler til Samarbejdspuljen, melder Kultur- og Fritidsforvaltningen det ud gennem deres eksisterende kanaler (nyhedsbrev mm.).

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kff.kk.dk

Pop-up-puljen

Pop-up-puljen til samarbejder mellem fritidscentre/-hjem og eksterne aktører

Børne- & Ungdomsforvaltningen har afsat en pulje på 500.000,- til at iværksætte en række samarbejder mellem de københavnske fritidscentre, fritidshjem og eksterne aktører. 

Puljen er til samarbejder mellem fritidscentre, fritidshjem og folkeoplysende foreninger, børnekulturhuse, biblioteker, frie aktører og idepolitiske organisationer i Københavns Kommune. Samarbejderne skal styrke og inspirere børnene i deres fritid, og bygge bro til det etablerede kultur- og foreningsliv.

Der kan søges tilskud til samarbejdet med 300,- pr. time. Mindste sammenhængende forløb er 2 timer i træk, hvilket udløser 600,-. Midlerne udbetales efter elektronisk fakturering til den eksterne aktør. Derudover udbetales 1.000,- til den eksterne aktør til planlægning af forløbet. Forløbet skal afvikles i efteråret 2017.

Hvem kan søge?
Fritidscenter/fritidshjem og den eksterne aktør skal lave en fælles ansøgning.

Læs mere om puljen og find ansøgningsskema her

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kff.kk.dk