Prøve i Dansk 1

Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Ved den skriftlige del af prøven testes du først i læsning, hvor du ud fra flere korte, informerende eller fortællende tekster skal kunne svare på spørgsmål til teksten. Derefter testes der i skriftlig fremstilling.

Ved den mundtlige del af prøven foregår eksaminationen parvis, og prøven består af 2 delprøver:

 • En præsentation af et emne (som du selv har valgt), og en samtale med eksaminator
 • En samtale mellem eksaminator og dig og derefter med dig og din partner

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet kan du se eksempler på tidligere afholdte prøver

Prøveresultater – karaktergennemsnit - på CBSI Sprogcenter maj-juni 2016

Prøve i dansk 1          Skriftlig            Mundtlig

Egne kursister            5,5                  6,9

Selvstuderende          6,5                  9,5

 

Prøve i Dansk 2

Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

I den skriftlige del af prøven testes du i læseforståelse. Der er 2 delprøver, hvor den ene opgave tester evnen til at søgelæse i en tekst, og den anden opgave tester evnen til at nærlæse og forstå en tekst - og i begge tilfælde svare på spørgsmål til teksterne.

Dernæst består prøven af skriftlig fremstilling.

Ved den mundtlige del af prøven foregår eksaminationen parvis, og prøven består af 2 delprøver:

 1. En monolog (hvor du på forhånd har valgt et emne at fortælle om) og et opfølgende interview.
 2. En samtale mellem eksaminator og deltagerne enkeltvis og derefter med begge

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet kan du se eksempler på tidligere afholdte prøver

Prøveresultater – karaktergennemsnit - på CBSI Sprogcenter maj-juni 2016

Prøve i Dansk 2          Læseforståelse          Skriftlig          Mundtlig

Egne kursister            5,8                           8,2                 8,5

Selvstuderende          4,1                            5,1                 7,4

Prøve i Dansk 3

Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig prøve

I den skriftlige del af prøven testes du i læseforståelse. Der er 2 delprøver, hvor den ene opgave har fokus på evnen til at læse hurtigt og finde konkrete informationer i en tekst, og den anden opgave har fokus på evnen til at nærlæse en tekst og forstå holdninger, hensigt og væsentlige detaljer i teksten.

Dernæst består prøven af skriftlig fremstilling.

Mundtlig prøve

Ved den mundtlige del af prøven foregår eksaminationen enkeltvis, og prøven består af 2 delprøver.

 1. En monolog (hvor prøvedeltageren 5 hverdage før mundtlig prøve starter, får tildelt et emne, som relaterer sig til ét af de 4 obligatoriske temaer: Danmark før og nu, arbejde, uddannelse og medborgerskab og hverdagsliv). Eksaminator stiller opfølgende spørgsmål til monologen.
 2. Prøvedeltager skal give en beskrivelse af to situationer. Eksaminator stiller efterfølgende uddybende spørgsmål til emnet.

På Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet kan du se eksempler på tidligere afholdte prøver.

Prøveresultater – karaktergennemsnit - på CBSI Sprogcenter maj-juni 2016:

Prøve i Dansk 3          Læseforståelse           Skriftlig          Mundtlig

Egne kursister            6,9                            6,7                  6,6

Selvstuderende          1,9                             2,8                 3,7

Hvornår kan jeg gå til danskprøve?

For at færdiggøre en danskuddannelse skal du tage en afsluttende prøve.

Her kan du se en oversigt over datoerne for de afsluttende prøver i 2018:

Maj-juni

Skriftlige prøver:

Prøve i Dansk 3                                     15. maj
Prøve i Dansk 2                                     16. maj
Prøve i Dansk 1                                     17. maj

Mundtlige prøver:                                11.-21. juni

Tilmeldingsfrist på CBSI Sprogcenter: 5. marts

November-december

Skriftlige prøver:

Prøve i Dansk 3                                     13. november
Prøve i Dansk 2                                     14. november
Prøve i Dansk 1                                     15. november

Mundtlige prøver:                                3.-14. december

Tilmeldingsfrist på CBSI Sprogcenter: 3. september

Studieprøven

Studieprøven afslutter Danskuddannelse 3 modul 6. Dette modul har vi ikke undervisning i lige nu.
Se efter Studieprøven på andre sprogcentre eller kontakt Jesper Yde Klesner AV8X@bif.kk.dk 24 93 64 75 for at høre, hvor du kan tage denne prøve.

Indfødsretsprøven

For at søge om dansk statsborgerskab skal du have indfødsretsprøven. Prøven er en skriftlig prøve, der varer 45 minutter.

Du skal svare på 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur, historie og aktuel politik. For at bestå prøven skal du svare rigtigt på 32 spørgsmål.

Du kan gå til indfødsretsprøve:

 • Den 6. juni - med tilmeldingsfrist den 2. maj.
 • Eller den 28. november med tilmeldingsfrist den 31. oktober.

Du kan læse mere om indfødsretsprøven på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside

Her kan du også finde link til lærematerialet til prøven.

Medborgerskabsprøve

Når du søger om permanent opholdstilladelse, kan du bruge medborgerskabsprøven.
Prøven er en skriftlig prøve, der varer 30 minutter. Du skal svare på 25 spørgsmål om hverdagsliv og aktuel politik.
For at bestå prøven skal du svare rigtigt på 20 spørgsmål.

Du kan gå til medborgerskabsprøve:

 • Den 6. juni - med tilmeldingsfrist den 2. maj.
 • Eller den 28. november med tilmeldingsfrist den 31. oktober.

Du kan læse mere om medborgerskabsprøven på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside

Her kan du også finde link til lærematerialet til prøven

FVU prøver

På CBSI sprogcenter holder vi FVU prøver fire gange om året. Vi holder prøver i FVU-dansk trin 1,2 3 og 4. 

 • Det er frivilligt og gratis at gå til prøve.
 • Det er din lærer, der tilmelder dig til prøven og informerer dig om prøvedatoen.

Hvad koster det at gå til prøve?

Når du er selvstuderende, koster det 1335 kr. at tilmelde sig Prøve i Dansk 1, 2 og 3.
Prisen for indfødsretsprøven af 2015 og medborgerskabsprøven er 768 kr

Hvordan tilmelder jeg mig

Hvis du vil tilmelde dig en prøve, skal du kontakte:

Specialist og prøveansvarlig

Jesper Yde Klesner

Mail: av8x@bif.kk.dk

Tlf.: 82 56 52 72