Prøve i Dansk 2

Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

I den skriftlige del af prøven testes du i læseforståelse. Der er 2 delprøver, hvor den ene opgave tester evnen til at søgelæse i en tekst, og den anden opgave tester evnen til at nærlæse og forstå en tekst - og i begge tilfælde svare på spørgsmål til teksterne.

Dernæst består prøven af skriftlig fremstilling.

Ved den mundtlige del af prøven foregår eksaminationen parvis, og prøven består af 2 delprøver:

  1. En monolog (hvor du på forhånd har valgt et emne at fortælle om) og et opfølgende interview.
  2. En samtale mellem eksaminator og deltagerne enkeltvis og derefter med begge

Prøve i Dansk 1

Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Ved den skriftlige del af prøven testes du først i læsning, hvor du ud fra flere korte, informerende eller fortællende tekster skal kunne svare på spørgsmål til teksten. Derefter testes der i skriftlig fremstilling.

  1. Ved den mundtlige del af prøven foregår eksaminationen parvis, og prøven består af 2 delprøver.
  2. En præsentation af et emne (som du selv har valgt) og en samtale med eksaminator.

En samtale mellem eksaminator og dig og derefter med dig og din partner

Tilmelding

Hvis du vil tilmelde dig en prøve skal du kontakte:

Karen Kreipke 

Mail qt24@bif.kk.dk,

Tlf.82 56 51 53

Statsborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven erstattes af en ny statsborgerskabsprøve i 2014.

Vi regner med, at statsborgerskabsprøven vil blive holdt første gang i juni 2014.

Hold øje med hjemmesiden for information om prøvens indhold, prøvedatoer og tilmelding.

FVU prøver

På CBSI sprogcenter holder vi FVU prøver fire gange om året. Vi holder prøver i FVU-dansk trin 1,2 3 og 4 og FVU-matematik trin 1og 2.

  • Det er frivilligt og gratis at gå til prøve.
  • Det er din lærer, der tilmelder dig til prøven og informerer dig om prøvedatoen.

Prøve i Dansk 3

Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

I den skriftlige del af prøven testes du i læseforståelse. Der er 2 delprøver, hvor den ene opgave har fokus på evnen til at læse hurtigt og finde konkrete informationer i en tekst, og den anden opgave har fokus på evnen til at nærlæse en tekst og forstå holdninger, hensigt og væsentlige detaljer i teksten.

Dernæst består prøven af skriftlig fremstilling.

Ved den mundtlige del af prøven foregår eksaminationen enkeltvis, og prøven består af 2 delprøver.

  1. En monolog (hvor prøvedeltageren 5 hverdage før mundtlig prøve starter, får tildelt et emne, som relaterer sig til ét af de 4 obligatoriske temaer: Danmark før og nu, arbejde, uddannelse og medborgerskab og hverdagsliv). Eksaminator stiller opfølgende spørgsmål til monologen.
  2. Prøvedeltager skal give en beskrivelse af to situationer. Eksaminator stiller efterfølgende uddybende spørgsmål til emnet.