Ny kunde

Du kan oprette dig som kunde på telefon 27 15 00 34 eller e-mail risikoaffald@tmf.kk.dk.

Samtidig kan du bestille emballage ligesom du kan aftale, hvor tit I vil have afhentet det kliniske risikoaffald. I skal minimum have afhentet en gang årligt.

Bestilling af emballage

Du kan bestille emballage til opbevaring af det kliniske risikoaffald via linket nedenfor.

Skema til bestilling af materiale

Har du spørgsmål til bestillingen kan du ringe på telefon 27 15 00 34.

 

 

Ekstra afhentning

Har du brug for at bestille en ekstra afhentning ud over den faste afhentning, kan du ringe til telefon 27 15 00 34 eller sende en e-mail til risikoaffald@tmf.kk.dk  

Transportdokumenter

Inden du får afhentet dit affald, skal du printe og udfylde et transportdokument. Transportdokumentet skal du aflevere til transportøren samtidig med affaldet.

Transportdokument for klinisk risikoaffald (for alle) (pdf).

Transportdokument for farligt affald (tandlæge) (pdf)

Har du spørgsmål om transportdokumentet, så ring på tlf. 27 15 00 34 eller mail til os risikoaffald@tmf.kk.dk

 

Priser

Abonnementspris pr. år: kr. 663,00  

Afhentningsafgift pr. gang (dog max 50 kg klinisk risikoaffald): kr. 975,00  

Affaldsbehandlingsafgift pr. gang: afhængig af typen og mængden af affald

Ekstra ydelser

Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter: kr. 200,00

Store mængder:

For afhentning af større mængder klinisk risikoaffald opstilles beholdere, og der opkræves følgende afgifter eksklusiv affaldsbehandlingsafgift: 

Afhentningsafgift, pr. beholder, pr. gang kr. 350 for den 1. container og kr. 200 pr. efterfølgende (eksklusiv affald, afregnes pr. kg.)

Generelle betingelser

Alle priser er eksklusiv moms. 

Årsabonnementet opkræves i begyndelsen af et nyt år

Producenter med klinikfællesskab betragtes som én producent, hvis de har samme gadenavn, hus- og etagenummer.

Anmeldelse

Du skal anmelde arten og mængden af klinisk risikoaffald til kommunen. Anmeldelsen skal ske én gang, og derefter kun ved væsentlige ændringer i mængde, art, transportør og modtageanlæg. Kopi af anmeldelsen opbevares på virksomheden og fremvises ved tilsyn.

Anmeld klinisk risikoaffald (Åbner på Virk.dk i nyt vindue)

Udmelding

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du dokumentere, at dit affald fremadrettet bliver indsamlet og bortskaffet forsvarligt.

Udmeldelsen skal indeholde dokumentation for udmelding samt to aftaler:

  • En skriftlig aftale mellem den affaldsproducerende virksomhed og en transportør, der er godkendt af Miljøstyrelsen, som indsamler af klinisk risikoaffald. Du finder Miljøstyrelsens liste over godkendte indsamlere her.
  • En skriftlig aftale mellem den affaldsproducerende virksomhed og det modtageanlæg, som skal modtage og behandle det kliniske risikoaffald.

Det er ofte affaldsindsamleren/transportøren, der dokumenterer, at affaldet bliver bortskaffet til et godkendt modtageanlæg.

Dokumentation for udmeldelse skal sendes på e-mail til: miljoe@tmf.kk.dk Att.: Jord og Affald