Tilbudsleder til Center Nørrebro

Er du en erfaren leder, der brænder for at gøre en forskel for mennesker med særlige behov og er du en ildsjæl med lyst til at udvikle indsatsen for mennesker med en sindslidelse, så læs endelig videre.

Vi søger en ny tilbudsleder til Center Nørrebro, Thorupgården 2. sal.

Den overordnede pædagogik hviler på et helhedssyn med fokus på at støtte beboeren i at komme sig, således at beboeren bliver i stand til at leve det liv, han eller hun ønsker i samvær med andre.

Ramme for ansættelse
Tilbuddet er et botilbud efter Servicelovens § 108. Tilbudslederen refererer til Centerchefen og indgår i lederteamet sammen med de øvrige ledere i Center Nørrebro. Tilbudslederen er leder for to team af kontaktpersoner og en stedfortræder.

Vi ønsker
Du har pædagogisk, sundhedsfaglig eller anden relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund.

Ud over din faglige uddannelse forventer vi, at du er i stand til at se ud over din egen faglighed og træffe selvstændige, kreative og kloge valg i særdeles vanskelige situationer. Vi forventer, at du har interesse i og erfaring med at arbejde med psykosocial rehabilitering.

Vi lægger stor vægt på, at du mestrer kompetencer og talenter, som kobler det faglige arbejde med kvalificeret ledelse.

Du skal turde påtage dig lederansvaret, have ledelses- og administrationserfaring samt visioner og viden om socialpsykiatri.

Du kan forvente af os:
Center Nørrebro er en organisation med et højt fagligt ambitionsniveau. Vi arbejder målrettet og løbende med at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø. Alle ansatte arbejder selvstændigt og efter princippet ”frihed under ansvar”. Du har mulighed for at sætte et kulturelt, fagligt, pædagogisk og ledelsesmæssigt fingeraftryk på afdelingen. Afdelingens personale har sundhedsfaglig og/eller pædagogisk baggrund.

Den ledelsesmæssige opgave
Tilbudslederens opgave er at skabe mulighederne for, at den enkelte medarbejders kompetencer kommer bedst muligt i spil og samle personalet med henblik på udvikling af fagligheden og den pædagogiske indsats i forhold til beboernes behov.

Det er lederens ansvar

  • at skabe rammer for et godt miljø for nye og nuværende beboere
  • at sikre den daglige drift
  • at den pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige indsats er i overensstemmelse med Københavns Kommunes mål, rammer og værdier for socialpsykiatrien
  • at skabe gode rammer for samarbejdet med pårørende og andre relevante samarbejdsparter
  • at holde sig fagligt og ledelsesmæssigt opdateret
  • at deltage aktivt i ledelsesteamet.

Praktiske oplysninger
Har du uddybende spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte centerchef Britta Gerd Hansen på 5374 2211.

Send din motiverede ansøgning, vedhæftet dokumentation for uddannelse og ansættelser via nedenstående link.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 11 juni 2017.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 24 og 25.

Center Nørrebro
Center Nørrebro er ét af Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre. Vi tilbyder udviklende og vedligeholdende støtte, hjælp og omsorg til borgere, der har en psykisk lidelse.

Centeret består af to kommunale aktivitets- og samværstilbud og to associerede, private aktivitets- og samværstilbud, ni bofællesskaber, et team af hjemmevejledere, et akuttilbud samt to større boenheder alle beliggende på Nørrebro. Den administrative del af Center Nørrebro er placeret i Thorupsgade, 2200 København N.

I lighed Københavns Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.