Virksomhedspraktik

Du har mulighed for at søge et praktikophold i en virksomhed på mellem 4-13 uger. Du får ikke løn under en praktik, men mulighed for at få mere eller ny joberfaring, der kan hjælpe dig videre i job. Læs mere om virksomhedspraktik eller kontakt dit jobcenter.

Løntilskudsstilling

En løntilskudsstilling kan være en interessant mulighed for dig, hverken har ret til dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller kontantydelse.

Offentligt løntilskud

I et offentligt løntilskudsjob, der kan vare op til seks måneder, får du en løn, der svarer til kontanthjælpens satser, det vil sige 60 procent af højeste dagpengesats, hvis du ikke er forsøger, og 80 procent af højeste dagpengesats, hvis du er forsørger. 

Privat løntilskudsjob

I et privat løntilskudsjob, der kan vare op til seks måneder, får du overenskomstmæssig løn.

Betingelserne for løntilskudsjob er i øvrigt de samme, som for andre ledige. Det er således en betingelse, at du inden ansættelsen har været ledig i 6 måneder, med mindre du er enlig forsørger eller over 50 år. Og du optjener ikke ret til ny dagpengeperiode under ansættelsen.

Læs mere om løntilskud eller kontakt dit jobcenter.

Læs mere om dine økonomiske muligheder

Bliv faglært

Hvis du er ufaglært og over 25, kan du tage en voksenlærligeuddannelse eller en grunduddannelse for voksne og styrke dine jobmuligheder.
Læs mere om at blive faglært.

Tilbud fra din a-kasse

Husk at kontakte din a-kasse, der også kan hjælpe dig med råd og vejledning. 
Find information fra din a-kasse.

Kurser

Hvis det kan forbedre dine muligheder for at få arbejde, kan du måske få bevilget et kursus. Det kan som udgangspunkt vare op til 6 uger. Hvis en væsentlig del af kurset indeholder dansk-undervisning, kan det vare længere.