Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge 2016

Flertallet bag Københavns budget for 2016 indgik torsdag eftermiddag en politisk aftale på Københavns Rådhus.

Aftalen sikrer blandt andet, at der er økonomi til at modtage de op til 335 nye flygtninge, som kommer til København i 2016. I alt er der afsat 44 millioner kroner til at modtage flygtninge – samt 10,5 millioner kroner, der skal bruges til at sikre, at flygtningene får tag over hovedet og at der bliver bygget nye almene boliger, der kan erstatte de boliger, som flygtningene flytter ind i. 

Læs mere om overførselssagen her

Aftaletekst

Faktaark

Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015

Flertallet bag Københavns budget for 2015 indgik onsdag den 23. marts 2015 en politisk aftale på Københavns Rådhus.

Aftalen sikrer, at næsten en halv milliard kroner kanaliseres ud til nødvendig vedligeholdelse af folkeskoler, parker, legepladser og sportshaller - samt bruges til at gøre en række større og mindre kommunale projekter færdige. Herunder at vedligeholde byens lysmaster, bygge flere toiletter i Tingbjerg idrætspark, færdiggøre fixerummet på Halmtorvet samt til at forbedre trafiksikkerheden i byens mest usikre kryds. Blot for at nævne enkelte projekter.

Aftalen er indgået mellem de fem partier bag det seneste budgetforlig: Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Læs mere om overførselssagen her

Investeringspakke 2014

København investerer 502 mio. kr. i almene boliger, bedre idrætsfaciliteter, daginstitutionskøkkener, skolerenovering mv.

København får 485 nye ungdomsboliger og 100 almene familieboliger, som studerende og almindelige københavnere har råd til at betale. Ålholm Skole bliver renoveret fra kælder til kvist for 82,7 mio. kr. og der bliver afsat i alt 172 mio. kr. til idrætsfaciliteter – herunder en skoleidrætshal på Ørestad Syd Skole til 36 mio. kr.

Det er nogle af resultaterne af forhandlingerne mellem partierne bag Københavns Kommunes budget for 2014 om fordeling af overskuddet fra det seneste års regnskab. Aftaleparterne er blandt andet også nået til enighed om en indsats for udsatte boligområder i Sydhavn på 20 mio. kr., en et nyt kulturhus på Østerbro til 26,5 mio. kr., nye køkkener i 10 daginstitutioner til 14 mio. kr. samt 25 mio. kr. til indsatser for vækst og beskæftigelse, 12 mio. kr. til cykelstier og en trafiksikkerhedspakke til 10,2 mio. kr.

Aftaletekst og bilag

Aftaletekst - En by der virker

Bilag 1 -  Overførselssagen 2013-2014

Bilag 2 - Overførsler 2013-2014

Læs mere om overførselssagen her

Investeringspakke 13 - Fremgang i fællesskab

København investerer 850 millioner kroner i sociale initiativer, et løft til folkeskolen, pasningsgaranti og nye cykelstier.

København får 225 nye ungdomsboliger og 165 almene familieboliger, som studerende og almindelige københavnere har råd til at betale. Tre københavnske skoler bliver renoveret fra kælder til kvist. Der bliver sat 123 mio. kr. af til at sikre pasningsgaranti inden for fire kilometer fra hjemmet.

Det er resultatet af forhandlingerne mellem det politiske flertal bag København Kommunes budget 2013 om fordeling af 850 mio. kr.  Ud over de tre initiativer er aftaleparterne blandt andet også nået til enighed om at bruge penge på at sikre bedre køkkener i en række daginstitutioner, lavere afgifter for erhvervslivet, en række beskæftigelsesinitiativer, forbedringer for socialt udsatte og en bevilling til at øge trygheden på Indre Nørrebro.

Faktaark - Fremgang i fællesskab

Aftale om fremgang i fællesskab

Bilag 1 - Regnark til overførselssagen

Bilag 2 - Finansiering fra ubrugte midler i 2012

Bilag 3 - Overførsler 2012-2013

Bilag 4 -  Udisponerede midler fra anlæg der annulleres

Aftale om overførsel 2011-2012

På grund af mindreforbrug sidste år, omprioriterer Københavns Kommune 644 mio. kr. fra 2011 til kommunale kerneopgaver i 2012. Det er med til at sikre ordentlige vilkår for københavnerne – særligt for byens skoleelever, ledige og socialt udsatte.

Med aftalen er det samlede anlægsniveau i Københavns Kommune 12,8 mia. kr. i 2012-2016. Det skaber ca. 15.400 job i den private sektor.

Aftalen indebærer:

fortsat modernisering af de fysiske rammer på hovedstadens folkeskoler, så København også i fremtiden kan være en attraktiv by for børnefamilierne og tilbyde et godt lærings- og arbejdsmiljø. Konkret afsætter vi 345,8 mio. kr. til helhedsrenovering af 10 skoler (inkl. produktionskøkken til Rådmandsgades Skole).
målrettet indsats for at få ledige akademikere i arbejde og nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere med henblik på at motivere dem til at starte på en uddannelse eller få et job. Derudover sætter vi 15 mio. kr. af til ordinær uddannelse for ledige
forbedring af forholdene på det sociale område med bl.a. indretning af boliger med velfærdsteknologi.
bedre forhold for byens ældre ved at renovere Kirsebærhavens Plejehjem i Valby og Plejecentret Bryggergården på Vesterbro.
forbedring af byens kultur- og fritidstilbud ved bl.a. at modernisere Hovedbiblioteket og ombygge Sundby Kajakklub.
20 mio. kr. til etablering af stofindtagelsesrum på Halmtorvet, subsidiært Mændenes Hjem, for at forbedre vilkårene for stofmisbrugere.
at vi afsætter 15 mio. kr. til en kreativ vækstpakke.
afskaffelse af sommerlukning i daginstitutioner for børn i alderen 0-9 år.
 

Baggrund

I en tid med pres på de offentlige udgifter er Københavns Kommune lykkedes med at holde serviceudgifterne i ro. Vi overholder vores budget og økonomiaftalerne mellem KL og regeringen og har også et årligt mindreforbrug takket være en målrettet styring af serviceudgifterne. Det gør det nu muligt at omprioritere 644 mio. kr. til de kommunale kerneområder i 2012.

Københavns Kommune vil desuden anvende de forventede indtægter på 228 mio. kr. fra salget af Københavns Energi Transmission til bl.a. at renovere Kirkebjerg og Rådmandsgades Skole, så vi i alt renoverer 10 skoler.

København vokser med ca. 1.000 indbyggere om måneden. Det stiller krav om løbende investeringer i skoler, boliger, daginstitutionspladser mv.

København er Danmarks vigtigste vækstmotor. 100 nye job i hovedstads-området giver 20 job i resten af landet. Vækst i København kommer derfor hele Danmark til gode.

Aftaletekst

Faktaark

Pressemeddelelse

Underskrifter

Kickstart København

Et flertal på Københavns Rådhus blev torsdag den 25. marts 2010 enige om en omfattende anlægspakke, Kickstart København, som skal sikre gang i økonomien ved at investere i de kommunale kerneopgaver og udviklingen af byen.

Investering i nye daginstitutioner

Kickstart København indeholder investeringer i nye daginstitutionspladser, så Københavns Kommune igen kan tilbyde pasning inden for fire km fra hjemmet. Samtidig skal den tunge trafik ud af byen, og der investeres massivt i nye cykelstier, grøn mobilitet og bedre byrum. Der skabes rammer for, at Københavns Universitets Nørre Campus og Rigshospitalet kan udbygges for 5 mia. kr. i de kommende år, og der sættes penge af til investeringer i kriminalitetsforebyggelse og bedre forhold for byens ældre.

Aftaletekst

Faktaark

København i vækst

Elever, lærere og forældre på seks folkeskoler i København kan se frem til at starte skoledagen i flotte nyrenoverede omgivelser som følge af en anlægspakke til knap en milliard kroner. Aftalen ”KBH I VÆKST” er indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og De Konservative og finansieringen er til stede, fordi kommunen har haft god økonomistyring med mindre forbrug de senere år.

Med ”KBH I VÆKST” afsætter partierne blandt andet 231 millioner kroner til færdigrenovering – herunder energirenovering - af seks folkeskoler i hovedstaden. En indsats, der understøtter ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Hovedstaden vokser med 1.000 nye københavnere om måneden, og nye opjusterede befolkningsprognoser viser, at der i 2025 vil være 637.000 københavnere – det er 100.000 flere end i dag. Anlægspakken er målrettet en række af de udfordringer, som byens voksende indbyggertal medfører. Der sættes 100 mio. kr. af til at videreføre det allerede omfattende arbejde med at få daginstitutionspladser nok.

Det er ikke kun byens børn, der kan se frem til forbedringer. Også de mange tusinde københavnere, der dagligt færdes på Vesterbrogade fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen via Vesterbro Passage, vil opleve, at byen udvikler sig, når området bliver renoveret og gjort grønnere. Parterne sikrer også, at den 100 år gamle Fælledparken kan blive ved med at danne en folkelig ramme for kultur- og idræts- og friluftslivet i hovedstaden, idet der sættes ca. syv mio. kr. af til en færdigrenovering af parken.

”KBH I VÆKST” indeholder også godt nyt til byens langtidsledige og arbejdsløse akademikere, hvor ikke mindst gruppen af unge nyuddannede har særlig svært ved at få job. Med aftalen føjes således en AC-pakke til kommunens store jobpakke, som blev vedtaget i foråret 2010. Samtidig indeholder pakken forberedelserne til en vækstindsats, der skal trække mere design og flere kreative industrier til København.

Væksten i København skal komme alle til gode. Med ”KBH IVÆKST” afsættes også penge til udsatte københavnere, blandt andet til modernisering af krisecenter Baltic, der i dag rummer 40 pladser til kriseramte borgere og familier og til forbedringer på Handicapcenter København.

Aftaltekst

Faktaark