Budget 2017

Københavns Kommunes budget for 2017

København bliver ved med at vokse. Faktisk vokser byen med næsten 1.000 nye borgere om måneden. Det er fantastisk, at så mange har lyst til at bo i vores by. De mange nye københavnere betyder, at vores bygninger, veje, parker og cykelstier bruges flittigt, og at der skal bygges mange nye skoler og daginstitutioner. Derfor skal vi investere i byen, sørge for, at tingene fungerer og ruste os til de udfordringer, der kommer i fremtiden. 

Hent vedtaget budget

Hent budgetaftale

Hent faktaark

Bilag

Pressemeddelelse

Budgettaler (1. behandling)

Budgettaler (2. behandling)

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Københavns Kommunes budget for 2014

Københavns Kommunes budget for 2014 danner det økonomiske grundlag for kommunens service overfor byens borgere. I budgetåret 2014 har kommunen indtægter og udgifter for i alt 47,3 mia. kr. Størstedelen af kommunens udgifter bruges på driftsopgaver, som eksempelvis folkeskole, daginstitutioner og udgifter til kontanthjælp.
 

Hent vedtaget budget:

Hent budgetaftale:

Hent faktaark:

Budget 2013

Københavns Kommunes budget for 2013

I 2025 bliver vi 100.000 flere københavnere. Med Budget 2013 sikrer vi, at alle får mulighed for at være med – også når byen vokser med 20 %. Konkret vil vi især mindske uligheden, hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og styrke rammerne og fagligheden i folkeskolen gennem bl.a. renoveringer og flere undervisningstimer.
 

Hent vedtaget budget:

Hent budgetaftale:

Hent faktaark:

Hent pressemeddelelse:

Budget 2012

Københavns kommunes budget for 2012

Hovedpunkterne i budget 2012 er 1,5 mia. kr. til nye daginstitutioner, skoler og fritidshjem samt en erhvervs- og vækstpakke, der følger op på anbefalinger fra Copenhagen Business Task Force i august. Budgettet afsætter også midler til forbedrede idræts- og aktivitetsområder, en moderne omlægning af jobindsatsen, bedre cykelveje og en filmfond.

Budget 2012 blev indgået som et bredt forlig mellem Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance.
 

Hent vedtaget budget:

 Hent budgetaftale:

Hent faktaark:

Hent pressemeddelelse:

 Hent enhedspriskatelog:

Budget 2011

Københavns Kommunes budget for 2011

Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået forlig om kommunens budget for 2011.
København skal som en moderne storby på én og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal blive voksne i. Danmarks hovedstad skal sætte livskvaliteten hos borgere i alle samfundslag først og anerkende, at forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er en stærk grøn og sund vækst.
 

Hent vedtaget budget:

Hent budgetaftale:

Hent faktaark:

Budget 2010

Københavns Kommunes budget for 2010

Budgetforliget er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
 

Hent vedtaget budget:

Hent budgetaftale:

Hent faktaark:

Budget 2009

Københavns Kommunes budget for 2009

København er en levende og stærk by. De forudgående to år har budgetterne hovedsageligt fokuseret på genopretning af børneområdets økonomi og folkeskolens faglighed. Med dette budget fortsætter kommunen med at genoprette de nedslidte skoler, institutioner og idrætsfaciliteter. Men det helt store fokus ligger på det sociale område, som sammen med ældre- og børneområdet får tilført betydelige midler.
 

Hent vedtaget budget:

En bred politisk aftale om anvendelse af ubrugte midler fra 2008 blev vedtaget d. 28. april 2009. Læs mere om aftalen nedenfor: 

Hent budgetaftale

Hent faktaark:

Budget 2008

Københavns Kommunes budget for 2008

I et politisk forlig mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, blev det endelige budget for 2008 vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 11. oktober 2007. 
 

Hent vedtaget budget:

  Hent budgetaftale

  Hent faktaark:

  Budget 2007

  Københavns Kommunes budget for 2007

  Budgetaftalen for 2007 er et udtryk for et bredt samarbejde mellem partierne i Borgerrepræsentationen med et fremadrettet fokus i et flerårigt perspektiv, som gælder perioden 2007-2009. Det centrale element i aftalen er at fremtidssikre byen gennem massive investeringer. Investeringer, som skal give afkast i årene fremover. 
  Forliget er indgået mellem: Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

  Hent vedtaget budget:

  Hent budgetaftale

  Budget 2006

  Københavns Kommunes budget for 2006

  Kommunens budget blev vedtaget i borgerrepræsentationen d. 6. oktober 2005.
   

  Hent vedtaget budget: