Dialogarrangement for unge

Hvorfor er rekruttering til Al-Shabab en vigtig problemstilling i Danmark?

Og hvorfor har der været selvmordsbombere fra Danmark i Al-Shabab?

Kom, og diskuter og bliv klogere på de politiske og personlige konsekvenser – i nærområdet og i Danmark.

Tryk her for at læse mere

 
Best practice erfaringer fra Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet har samlet best practice erfaringer fra de forskellige enheder i Danmark i de to nedenstående hæfter. Det første hæfte giver case eksempler på sager der har været i Danmark samt hvordan ungearbejderne greb situationen an, mens det andet hæfte kort beskriver de forskellige enheder der eksisterer i Danmark.

14 Eksempler Fra Arbejdet Med Radikalisering (PDF)

Forebyggelse af Ekstremisme - Lokale Strategier (PDF)

VINK og SSP København indgår samarbejdsaftale

SSP København og Viden*Inklusion*København (VINK) har med en ny samarbejdsaftale sikret mulighed for at fagpersoner i SSP regi bliver klædt på til at håndtere eventuelle bekymringer for radikalisering.

Samarbejdsaftalen betyder, at VINK tilbyder at klæde alle SSP lokaludvalg og ledergrupper på med generel viden om, hvad politisk og religiøs radikalisering er og give SSP repræsentanterne værktøjer til at gå i dialog med unge i forhold til bekymrende adfærd.

VINK står også klar med rådgivning og støtte, hvis der er en konkret bekymringssag.

Samarbejdsaftalen mellem SSP København og VINK er indgået i juni 2011 og er foreløbig gældende frem til og med 2014.

Læs artikel om samarbejdsaftalen

Islam i hverdagen - Haraldsgadekvarteret

I samarbejde med Haraldsgadekvarteret afholder VINK en temadag om hvordan man kan inkludere og skabe bedre kontakt til religiøse foreninger, for hermed at forbedre dialogen og samarbejdet.Tryk her for at læse mere

Uddannelseseminaret i tidlig forebyggelse af radikalisering 20-21. maj

Den 20. og 21. maj 2010 afholdte VINK, i samarbejde med det britiske Recora Institut, et efteruddannelsesseminar for ungearbejdere i Københavns Kommune.

Blandt deltagerne kunne man finde klubarbejdere, opsøgende gadeplansarbejdere og socialrådgivere, som alle deltog, for at lære mere om dialog- og inklusionsmetoder i deres daglige arbejde med unge.

Tryk her for at læse en artikel om det afholdte arrangement.Tryk her for at se programmet.

VINK Dialogmøde 26. oktober 9-12

VINK inviterer i samarbejde med mhtconsult til et arrangement, som sætter fokus på arbejdet med inkluderende metoder i forhold til udsatte og marginaliserede unge.Tryk her for at læse mere

 

VINK inviterede til fyraftensmøde om Social Kontrol 24. november 2011

Ved arrangementet fremlagde oplægsholderne erfaringer, anbefalinger og perspektiver omkring emnet.

Læs artikel om arrangementet.

VINK inviterer til åbent debatseminar om tro og arbejdet med unge

Arbejder du med unge - i skoler, klubber, foreninger, som kommunal medarbejder eller som frivillig - og spiller tro, religion og religiøs identitet ind imellem ind i dit arbejdsliv?

F. eks. fordi du arbejder med unge, hvor tro er del af deres identitet, eller fordi religiøse fællesskaber er en del af dit lokalmiljø?

Tryk her for at læse mere (PDF)

 
VINK fyraftensarrangement - Active Change foundation

Mandag den 13. september afholdte VINK et fyraftensmøde for 35 af byens ungearbejdere. Her havde de mulighed for at høre om Active Change Foundations arbejde med at afradikalisere unge i London.

Tryk her for at læse en artikel om det afholdte arrangement (PDF).

Tryk her for at se program (PDF).
VINK inviterede til ideværksted 3. november 2011 for professionelle og frivillige med ungekontakt

På ideværkstedet fremlagde professionelle og frivillige deres anbefalinger til arbejdet med unge.

Læs om dagen og de mange ideer og anbefalinger herunder i denne artikel om arrangementet.

Efteruddannelse for ansatte i Københavns Kommune 2010

VINK tilbyder i et samarbejde med professionshøjskolerne Metropol og UCC et gratis kursusforløb i inklusionspædagogik og styrket ungekontakt ift. unge, der er marginaliserede og kan være tiltrukket af ekstreme grupperinger eller ideologier.

Tryk her for at læse mere.

VINK ungearrangement - København har brug for dig

Den 18. juni 2010 afholdte VINK sit første dialogarrangement, hvor over 100 unge fra forskellige dele af København deltog. Formålet med dagen var, at oplyse de unge om de rettigheder og muligheder de har, i forbindelse med uddannelse, jobsøgning og diskrimination.Klik her for at se invitationen til arrangementet (PDF).Klik her for at se programmet for arrangementet (PDF).Klik her for at læse en artikel om det afholdte arrangement (PDF).

VINK om håndtering af ekstremisme i Kristeligt Dagblad - december 2011

Hvordan skal vi møde mennesker med ekstreme synspunkter?

Dette kan du læse mere om i denne artikel fra Kristelig Dagblad.

Tryk her for at læse mere (PDF)

(tryk control, shift og 0 på samme tid tre gange for at vende avisartiklen rigtigt)

Dialogmøde om radikalisering på CBS

o.n.e. | københavn har taget ansvar i samarbejde med VINK og kan nu tilbyde en spændende aften med erfarne eksperter, der vil debattere forebyggelse af radikalisering på en konstruktiv måde til gavn for os alle som borgere i Danmark!Mød repræsentanter fra bl.a. Københavns Rådhus, Muslimernes Fællesråd, DIIS mv. til et spændende debatmøde.Tryk her for at læse mere (PDF)

Tryk her for at se program (PDF)

 

Dialogmøde på Gefion Gymnasium

Hvor går grænsen mellem politisk aktivisme og radikalisering? Dette fik eleverne fra Gefion Gymnasium mulighed for at debattere da VINK faciliterede et dialigmøde tirsdag den 17. januar.Dialogmøde på Gefion Gymnasium

Tirsdag den 17. januar 2011 tog VINK ud på Gefion Gymnasium for at facilitere et debatarrangement om politisk aktivisme og radikalisering.Dagens 4 oplæg

Til at starte med, gik Politiets Efterretningstjeneste på scenen og gav eleverne 5 konkrete eksempler på, hvad det er for nogle henvendelser PET tidligere har modtager fra bekymrede borgere angående radikalisering. Eleverne tog imod disse bekymringer med både forundren og latter.Efterfølgende holdte Jacob Graack et oplæg om sin fortid som talsmand for Ungdomshuset. Her gav han sit bud på hvorfor omstændighederne førte til voldelig aktivisme i gaden samt hans eget syn på hvad det vil sige, at være radikaliseret.

Aftenens sidste oplæg var af VINKs ressourceperson Muhammad Hee, som fortalte om sin egen baggrund i Hizb Ut Tahrir. Her delte han sine tanker om organisationen, samt de tanker han gjorde sig da han meldte sig ind i organisationen såvel som da han meldte sig ud igen.Efterfølgende fik eleverne mulighed for at diskutere fire spørgsmål i fem grupper, hvor eleverne fik mulighed for at komme med deres syn på de foregående oplæg, såvel som på de ting der rører sig i medierne i øjeblikket. Dette case arbejde varede ca. 45 minutter, hvorefter der var fælles diskussion mellem eleverne og oplægsholderne. Her fik eleverne blandt andet mulighed for at spørge ind til oplægsholdernes baggrunde, såvel som at drøfte deres uenighed til det der var blevet sagt. Dette gav anledning til en fin diskussion blandt elever internt, såvel som med oplægsholderne.