24. Medlemsforslag om drøftelse af muligheden for at begrænse opstilling af materiel på Gammel Strand (2019-0000481)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter svar på politikerspørgsmål om muligheden for at begrænse opstilling af materiel på Gammel Strand jf. bilag 1.

(stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Opsætning af materiel på Gammel Strand har i årevis været til gene for beboere i nærområderne uafhængig af, at det er en nødvendighed for at kunne vedligeholde og forskønne byen. Beboerne i området er mange gange blevet lovet, at de vil blive fjernet, men oplever, at der gang på gang opsættes nyt materiel.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at drøfte muligheden for, hvordan pladsen mest muligt kan friholdes for opstilling af materiel på Gammel Strand.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat.