1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Dagordenen blev godkendt.

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 19.00

Der var afbud fra Finn Rudaizky til dagens møde.

Der var foretræde i:

  • Punkt 6 ”Anlægsmåltal 2020/2021 – styring” ved formandskabet for Områdefornyelsen Nørrebros styregruppe v/Nina Rask, Bjarke Kværnø og Lisbeth Bryhl.

  • Punkt 16 ”VVM-proces for parkeringsanlæg under Dantes Plads” ved beboere i området ved Dantes Plads v/Jette Ingerslev og Ann Seemann Hansen.

  • Punkt 16 ”VVM-proces for parkeringsanlæg under Dantes Plads” ved lokale næringsdrivende v/Nikolaj Schiøtz Winding og Søren Bruun Svendsen.