7. Anlægsmåltal 2019 – overførsel af anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget (udsat sag) (2019-0033887)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at modtage anlægsmåltal for 2019 fra Kultur- og Fritidsudvalget til igangsætning af tre anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at modtage anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget på 1,0 mio. kr. i 2019 til planlægning af projektet Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret (nr. 149) (8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken), jf. bilag 2.

  2. at modtage anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget på 0,8 mio. kr. i 2019 til planlægning af projektet Anlæg af Pio Parken (nr. 242) og 0,6 mio. kr. i 2019 til planlægning af projektet Kunstgræsbaner i Nørrebroparken (nr. 272), jf. bilag 2, under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indgår en aftale om, at der tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til at gennemføre projekterne i sin helhed.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte 28. marts 2019, at der overføres anlægsmåltal på i alt 2,3 mio. kr. i 2019 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsmåltallet overføres til planlægning af følgende projekter (jf. bilag 2):

  • 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken med 1,0 mio. kr. i 2019 (nr. 149) (Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret)

  • Pio Parken med 0,8 mio. kr. i 2019 (nr. 242)

  • Kunstgræsbane i Nørrebroparken med 0,6 mio. kr. i 2019 nr. (272).

De tre projekter blev sat i bero af Teknik- og Miljøudvalget 7. januar 2019 med henblik på, at anlægsmåltallet for 2019 overholdes, jf. bilag 2. Der skal tages stilling til, om Teknik- og Miljøudvalget vil modtage anlægsmåltallene til de nævnte projekter, så planlægningen af projekterne kan sættes i gang nu. Forvaltningen fremlægger sideløbende indstilling Anlægsmåltal 2020/2021 – styring med forslag til prioritering af anlægsprojekter i de nævnte år.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019.

Løsning

Overførsel af måltallet på 2,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningen kan dække den indledende planlægning af anlægsprojekterne uden at belaste Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal for 2019. Skal projekterne gennemføres i sin helhed, vil det betyde, at der skal prioriteres anlægsmåltal i årene, der kommer, jf. tabel 1.

Tabel 1: Behov for yderligere anlægsmåltal til anlæg 2020-2022

t. kr. (2019-pl)

2019

2020

2021

2022

Sum yderligere måltal

Kulbaneparken

962

10.400

 

 

10.400

Pio Parken

800

2.000

11.200

4.549

17.749

Nørrebroparken

550

6.600

 

 

6.600

I alt

2.312

19.000

11.200

4.549

34.749

Nedenfor gennemgås, hvordan det overførte anlægsmåltal kan indgå i projekterne, hvor store anlægsmåltal der skal prioriteres i 2020 og 2021, så projekterne kan gennemføres i sin helhed, og forvaltningens indstilling til udvalget. 

Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret (nr. 149) (8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken). 1,0 mio. kr. dækker færdigprojektering af fodboldbanen. Selve anlægget af fodboldbanen forudsætter et yderligere anlægsmåltal på 10,4 mio. kr., jf. tabel 1.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget modtager anlægsmåltallet på 1,0 mio. kr. i 2019 fra Kultur- og Fritidsudvalget til planlægning af fodboldbanen. Forvaltningen har samtidig i indstilling Anlægsmåltal 2020/2021 – styring, som fremlægges sideløbende, indstillet, at udvalget prioriterer anlægsmåltal i 2020 og 2021 til gennemførelse af projektet i sin helhed.

Hvis udvalget vælger ikke at prioritere projektet om Kulbanekvarteret i indstilling Anlægsmåltal 2020/2021 – styring, kan udvalget beslutte at modtage anlægsmåltallet fra Kultur- og Fritidsudvalget til planlægning af projektet. Forvaltningen anbefaler så, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indgår en aftale om, at der tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til at gennemføre projektet i sin helhed. Det er forvaltningens vurdering, at anlægsmåltallet udnyttes optimalt ved at færdiggøre de opstartede prioriterede projekter.

Pio Parken (nr. 242). 0,8 mio. kr. dækker udarbejdelse af program, dispositionsforslag og udbudsmateriale for hele parken incl. en 5-mands kunstgræsbane. Det videre arbejde med Pio Parken forudsætter et yderligere anlægsmåltal i 2020 på 2,0 mio. kr., i 2021 på 11,2 mio. kr. og i 2022 på 4,55 mio. kr. til projektering og anlæg, jf. tabel 1.

Med overførslen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen kan planlægningen gennemføres uden at belaste Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2019. Planlægningen vil dække hele park-projektet, hvorved projektet vil kunne komme et væsentligt skridt videre. Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger viser imidlertid, at Teknik- og Miljøudvalgets ledige anlægsmåltal i 2020 og 2021 vil være begrænsede (særligt i 2020). Der er dermed en risiko for, at projektet ikke gennemføres eller senere skal omprojekteres, hvorved anlægsmidlerne kan være spildt.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler derfor, at anlægsmåltallet til projektet på 0,8 mio. kr. modtages under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indgår en aftale om, at der tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til at kunne gennemføre projekterne i sin helhed.

Nørrebroparken (nr. 272). 0,6 mio. kr. dækker projektering af to 5-mands kunstgræsbaner og ansøgning om dispensation fra naturfredning. Planlægningen omfatter ligeledes hovedprojekt, myndighedstilladelser, undersøgelser og udbudsmateriale. Anlæg af fodboldbanerne i 2020 forudsætter et yderligere anlægsmåltal på 6,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Med overførslen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen kan planlægningen gennemføres uden at belaste Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger viser imidlertid, at Teknik- og Miljøudvalgets ledige anlægsmåltal i 2020 og 2021 vil være begrænsede (særligt i 2020). Der er dermed en risiko for, at projektet ikke gennemføres eller senere skal omprojekteres, hvorved anlægsmidlerne kan være spildt.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler derfor, at anlægsmåltallet til projektet på 0,6 mio. kr. modtages under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indgår en aftale om, at der tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til at gennemføre projekterne i sin helhed.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om prioritering af anlægsmåltal med henblik på, at projekterne kan gennemføres i sin helhed.

Udvalget vil blive orienteret om det videre forløb.

 

Torben Gleesborg                                                        

                                            /Lone Byskov               

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.