10. Medlemsforslag om Strandboulevarden (udsat sag) (2019-0000481)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling om muligheden for, at biltrafikken på Strandboulevarden bliver indskrænket til tosporet bil-gade fra Nordre Frihavnsgade til og med Fridtjof Nansens Plads hurtigst muligt.

(Stillet af Socialistisk Folkepart)

Motivering

Strandboulevarden bliver tosporet fra Løgstørgade til Nordre Frihavnsgade som led i skybrudssikringen. Skybrudssikringen forventes færdigt i 2021

Forslagsstillerne mener, at hele Strandboulevarden skal være tosporet og gøres grøn i den vejside, hvor der ikke skal være biler. De planlagte cykelstiers forløb skal revurderes i forhold til dette forslag.

Lokaludvalget har arbejdet på sagen i mange år, og den viden som er skabt her, skal bruges konstruktivt i arbejdet.

Hvilken af de eksisterende dobbeltvejbaner, der skal nedlægges for bilkørsel skal vurderes. Der kan eventuelt laves forsøg med, hvilken side af gaden, der skal gøres bilfri.

Forslaget kan som start realiseres med midlertidige chikaner.

Forslaget bør realiseres i tæt dialog med beboerne i Strandboulevarden og Lokaludvalget.

Forslaget skal igangsættes med få økonomiske midler og kan derefter blive opgraderet i takt med behovet og muligheden for bevillinger.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat med henblik på yderligere politisk forhandling.