32. Garanti for lån til renovering af almene boliger, afdeling Tingbjerg I, Brønshøj - Husum (2019-0069635)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af renoveringsarbejder i den almene boligafdeling 1-43 Tingbjerg I, fsb, beliggende Tingbjerg Ås 1 – 13 m.fl., Brønshøj – Husum.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af renoveringsarbejder i den almene boligorganisation fsb’s afdeling 1-43 Tingbjerg I. Kommunen skal garantere for 84,48 % (119,70 mio. kr.) af et lån på 141,69 mio. kr. Lånet regaranteres af Landsbyggefonden med 50 % og den kommunale nettogaranti er herefter 59,85 mio. kr.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Borgerrepræsentationen har den 13. december 2012 godkendt et alment renoveringsprojekt i afdeling 1-43 Tingbjerg I, fsb, med kommunal garantistillelse for lån til arbejderne og har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse. Den 10. december 2015 godkendte Borgerrepræsentationen projektændringer samt forøgelse af den kommunale garantistillelse.

Garantien stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 2.

Løsning

Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema. Renoveringen er gennemført.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

Adresse

Tingbjerg Ås 1- 13 m.fl.

Lån, kr.

141.691.000 kr.

Garanti pct.

84,48 % (realkreditinstituttets beregning)

Kommunens hæftelse i kr.

119.700.557 kr., heraf regaranti fra LBF for 59.850.278 kr.

Låntager

fsb, afdeling 1-43 Tingbjerg I

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i Borgerrepræsentationen

13. december 2012 og 10. december 2015

Antal boliger

380 boliger

Sagstype

Renovering - isolering, skimmelsvamperenovering, installationer, ventilation, tilgængelighed m.m.

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

 

                                   Michel Schilling

                                                                 /Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingen blev godkendt.