Mødedato
29-04-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Muligheder for mærkning af retoucherede reklamer på kommunale reklameflader (udsat sag) (2018-0280588)
3 Byggetilladelse til pavillon med tinglyst deklaration ved Teglværkshavnen, Kgs. Enghave/Vesterbro (udsat sag) (2019-0037479)
4 Dialogproces om mindre biltrafik i middelalderbyen (udsat sag) (2019-0016255)
5 Genopretning af vejinfrastruktur – frigivelse af anlægsmidler (udsat sag) (2018-0250018)
6 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring (2019-0032163)
7 Anlægsmåltal 2019 – overførsel af anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget (udsat sag) (2019-0033887)
8 Nybrogade, Indre By - grønne byrum og cykelparkering (udsat sag) (2018-0327220)
9 A-busnet 2019 - fremkommelighedstiltag (udsat sag) (2019-0029319)
10 Medlemsforslag om Strandboulevarden (udsat sag) (2019-0000481)
11 Medlemsforslag om at genoprette frivillighedskoordinatoren (udsat sag) (2019-0000481)
12 Analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder, fase 2, i Teknik- og Miljøforvaltningen (2019-0063524)
13 Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2020 (2019-0055770)
14 Mulighed for tidsbegrænset miljøgodkendelse til Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen (2019-0018395)
15 Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen (2019-0055267)
16 VVM-proces for parkeringsanlæg under Dantes Plads (2019-0084559)
17 Startredegørelse for lokalplan Drejervej, Bispebjerg (2018-0241342)
18 Forslag til tillæg til lokalplan 312 Studiestræde, Indre By (2018-0328376)
19 Forslag til tillæg 1 til lokalplan Toftegårds Plads og forslag til lokalplan Godthåbsvej 239, Valby og Vanløse (2019-0006632)
20 Endelig vedtagelse af tillæg I til lokalplan 493, Rigshospitalet III for BørneRiget, Østerbro (2018-0006785)
21 Opførelse af et alment boligprojekt med familie- og ungdomsboliger på Ørestad Boulevard 49, Amager Vest (2019-0004857)
22 Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2018 (2019-0060240)
23 Miljøprojektet Spiren (2019-0059164)
24 Medlemsforslag om drøftelse af muligheden for at begrænse opstilling af materiel på Gammel Strand (2019-0000481)
25 Sager til orientering
26 Eventuelt
27 Harrestrup Å, skybrudssikring - endelig godkendelse af Kapacitetsplan 2018 og miljørapport (2019-0019388)
28 Fremlæggelse af anlægsregnskaber (2019-0049685)
29 Godkendelse af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (2018-0319558)
30 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø ved Grønnemose Allé (2019-0064633)
31 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassin ved Amagermotorvejen (2019-0056882)
32 Garanti for lån til renovering af almene boliger, afdeling Tingbjerg I, Brønshøj - Husum (2019-0069635)
33 AFLÆGGERBORDET