Mødedato
29-04-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Muligheder for mærkning af retoucherede reklamer på kommunale reklameflader (udsat sag) (2018-0280588)

3

Byggetilladelse til pavillon med tinglyst deklaration ved Teglværkshavnen, Kgs. Enghave/Vesterbro (udsat sag) (2019-0037479)

4

Dialogproces om mindre biltrafik i middelalderbyen (udsat sag) (2019-0016255)

5

Genopretning af vejinfrastruktur – frigivelse af anlægsmidler (udsat sag) (2018-0250018)

6

Anlægsmåltal 2020/2021 - styring (2019-0032163)

7

Anlægsmåltal 2019 – overførsel af anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget (udsat sag) (2019-0033887)

8

Nybrogade, Indre By - grønne byrum og cykelparkering (udsat sag) (2018-0327220)

9

A-busnet 2019 - fremkommelighedstiltag (udsat sag) (2019-0029319)

10

Medlemsforslag om Strandboulevarden (udsat sag) (2019-0000481)

11

Medlemsforslag om at genoprette frivillighedskoordinatoren (udsat sag) (2019-0000481)

12

Analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder, fase 2, i Teknik- og Miljøforvaltningen (2019-0063524)

13

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2020 (2019-0055770)

14

Mulighed for tidsbegrænset miljøgodkendelse til Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen (2019-0018395)

15

Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen (2019-0055267)

16

VVM-proces for parkeringsanlæg under Dantes Plads (2019-0084559)

17

Startredegørelse for lokalplan Drejervej, Bispebjerg (2018-0241342)

18

Forslag til tillæg til lokalplan 312 Studiestræde, Indre By (2018-0328376)

19

Forslag til tillæg 1 til lokalplan Toftegårds Plads og forslag til lokalplan Godthåbsvej 239, Valby og Vanløse (2019-0006632)

20

Endelig vedtagelse af tillæg I til lokalplan 493, Rigshospitalet III for BørneRiget, Østerbro (2018-0006785)

21

Opførelse af et alment boligprojekt med familie- og ungdomsboliger på Ørestad Boulevard 49, Amager Vest (2019-0004857)

22

Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2018 (2019-0060240)

23

Miljøprojektet Spiren (2019-0059164)

24

Medlemsforslag om drøftelse af muligheden for at begrænse opstilling af materiel på Gammel Strand (2019-0000481)

25

Sager til orientering

26

Eventuelt

27

Harrestrup Å, skybrudssikring - endelig godkendelse af Kapacitetsplan 2018 og miljørapport (2019-0019388)

28

Fremlæggelse af anlægsregnskaber (2019-0049685)

29

Godkendelse af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (2018-0319558)

30

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø ved Grønnemose Allé (2019-0064633)

31

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassin ved Amagermotorvejen (2019-0056882)

32

Garanti for lån til renovering af almene boliger, afdeling Tingbjerg I, Brønshøj - Husum (2019-0069635)

33

AFLÆGGERBORDET