Mødedato
28-05-2018 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Drøftelse af forslag til Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0116332)
3Garanti for lån til nedrivning af Solvang Centret, 3B afd. 3041, Remisevænget Nord, beliggende Peder Lykkes Vej 75-131, Amager Vest (udsat sag) (2018-0102939)
4Garanti for lån til nyt alment serviceareal tilknyttet de almene plejeboliger, Sankt Joseph, beliggende Strandvejen 91, Østerbro (udsat sag) (2018-0101916)
5Godkendelse af fysisk helhedsplan (renoveringsprojekt) og kapitaltilførsel, SAB, afd. 3007, Humlevænget, Husum (2018-0113455)
6Videre proces for Postgrunden, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0125299)
7Startredegørelse for lokalplan "Hjørnestenen II", Apollovej 28, Vanløse (udsat sag) (2017-0397485)
8Startredegørelse for lokalplan "Enghavevej 81" med kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0102606)
9Forslag til lokalplan "Kvarteret ved Bella Center II" med kommuneplantillæg, Amager Vest (udsat sag) (2018-0103365)
10Forslag til lokalplan "Peter Rørdams Vej", Bispebjerg (udsat sag) (2018-0091558)
11Forslag til lokalplan "Femøren Station", Amager Øst (2018-0095717)
12Forslag til lokalplan "Skolen ved Sundet", Amager Øst (2018-0112219)
13Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 "B&W området ved Christianskirken" "Ørkenfortet" med kommuneplantillæg, Indre By (2018-0121643)
14Endelig vedtagelse af lokalplan "Ny Østergade", Indre By (udsat sag) (2018-0086608)
15Endelig vedtagelse af lokalplan "Bomhusvej 18", Bispebjerg (2018-0117294)
16Endelig vedtagelse af lokalplan "Ny Islands Brygge Skole", Amager Vest (2018-0116123)
17Endelig vedtagelse af lokalplan "Den Hvide Kødby" med kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0002179)
18Endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan nr. 309-1 "Ørestad City Nord" med tilhørende kommuneplantillæg, Amager Vest (udsat sag) (2018-0014549)
19Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplaner, der muliggør servering fire steder i byen, Amager Øst, Valby og Nørrebro (2018-0117419)
20Tilladelse til dobbelthus på Solvænget, Østerbro (udsat sag) (2018-0103159)
21Endelig behandling af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0080025)
22Byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej, Bispebjerg (2017-0001739)
23Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning (2018-0130766)
24Afslutning af revisionsbemærkning vedrørende beregning af byggesagsgebyrer (udsat sag) (2018-0097229)
25Ny løsning for fortovsordningen (2017-0292869)
26Medlemsforslag om udarbejdelse af bevarende lokalplan for Eberts Villaby (2018-0068772)
27Medlemsforslag om optimering af trafikken i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade (2018-0068772)
28Implementering af ny Sikker By strategi på teknik- og miljøområdet (2018-0106821)
29Forslag til ændring af Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2018 (2018-0130206)
30Sager til orientering ( )
31Eventuelt ( )
32Modtagelse af donation fra R98 Fonden til badestrand i Valbyparken, Valby (2018-0134975)
33Godkendelse af I/S Vestforbrændings låneanmodning 2017-2018 (2018-0128056)
34Indstilling til Arrangementspuljens 1. runde 2018 (udsat sag) (2018-0097180)
35Endelig vedtagelse af lokalplan "Oehlenschlægersgades Skole" med kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0093790)
36Genvedtagelse af forslag til lokalplan "Apollovej III", Vanløse (2018-0113674)
37AFLÆGGERBORDET ( )