22. Vejnavnesag, navngivning af plads på Vesterbro (2016-0062897)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til navngivning af en plads på Vesterbro.

Sagsfremstilling

Indstilling

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at en plads på Vesterbro navngives Yrsa Plads pr. 15. juni 2016, jf. bilag 1

Problemstilling

Områdefornyelsen Vesterbro og Vesterbro Lokaludvalg har foreslået at navngive en unavngiven plads på Vesterbro Yrsa Plads. Pladsen er beliggende på en del af matrikel 7000av (offentligt vejareal) ved hjørnet af Ingerslevsgade, Dybbølsgade og Skelbækgade. Pladsens placering er vist i bilag 1. Navnet Yrsa Plads bruges allerede i folkemunde. Navnet er formentlig opstået efter pladsens beliggenhed ved den tidligere Café Yrsa og ejendommen Yrsa-ro. Områdefornyelsen og Vesterbro Lokaludvalg begrunder forslaget med, at mange borgere på Vesterbro allerede anvender navnet Yrsa Plads, og at pladsen udgør et vigtigt pejlemærke i bydelen.  

Løsning

Vejnavnenævnet indstiller, at pladsen navngives Yrsa Plads, sådan som Vesterbro Lokaludvalg har foreslået. Vejnavnenævnet finder, at det er en god fortælling med pladsnavnet Yrsa Plads, fordi navnet er lokalkendt og lokalt forankret. Vejnavnenævnet finder desuden, at en navngivning af pladsen har en orienteringsmæssig værdi for bydelens borgere og andre.

Adressemæssige konsekvenser  

En navngivning af pladsen vil have konsekvenser for butikken (Nihola Cykler), som har adressen Ingerslevsgade 100. Hvis pladsen navngives vil butikken få adressen Yrsa Plads 2.    

Høring

Forslaget har været i høring hos virksomheden Nihola Cykler og bestyrelsen i A/B Carlsborg (grundejeren til Ingerslevsgade 100) samt Vesterbro Lokaludvalg. Der er indkommet et høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg (bilag 2). Vesterbro Lokaludvalg støtter initiativet med at navngive den unavngivne plads Yrsa Plads.

Økonomi

Der er kun mindre økonomiske konsekvenser i forbindelse med opsætning af vejnavneskilte og husnummerskilt, der afholdes over forvaltningens driftsbudget.  

Videre proces

Hvis navnet godkendes i Teknik- og Miljøudvalget, vil det blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 15. juni 2016.

 

  Formand for Vejnavnenævnet

                Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. april 2016

Indstillingen blev godkendt.