24. Vejnavnesag, ændring af navn for Gandhis Plæne, Bispebjerg (2016-0066132)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til forslag om ændring af navn for Gandhis Plæne, Vanløse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Gandhis Plæne ændrer navn til Gandhiparken pr. 15. juni 2016, jf. bilag 1

Problemstilling

Gandhis Plæne blev navngivet i 1985 efter den indiske selvstændighedsforkæmper Mahatma Gandhi (1869-1948) i forbindelse med opstilling af en portrætstatue af ham. Statuen blev skænket af den indiske regering for at ære hans navn her i landet. En borger har foreslået, at Gandhis Plæne ændrer navn til Gandhiparken. Borgeren begrunder forslaget med, at navnet Gandhiparken passer bedre til området. Gandhis Plæne er beliggende i trekanten mellem Borups Allé, Mågevej og Hvidkildevej. Pladsens placering er vist i bilag 1.

Løsning

Vejnavnenævnet har behandlet sagen og ser ingen hindring for fremme af forslaget om at ændre navn for Gandhis Plæne til Gandhiparken. Nævnet lægger vægt på, at Gandhis Plæne i 2012 blev plantet til med mange træer og at området således nu har karakter af en lille park.

Vejnavnenævnet indstiller derfor til Teknik- og Miljøudvalget, at trekantsområdet mellem Borups Allé, Mågevej og Hvidkildevej ændrer navn fra Gandhis Plæne til Gandhiparken.

Ændring af navnet har ingen adressemæssige konsekvenser.

Forslaget har været i høring hos Vanløse Lokaludvalg, som finder, at det er i orden at ændre navnet som foreslået. Lokaludvalgets svar fremgår af bilag 2.

Økonomi

Der er kun mindre økonomiske konsekvenser i forbindelse med opsætning af et navneskilt, som håndteres inden for forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil navnet blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 15. juni 2016.

 

Formand for Vejnavnenævnet

             Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. april 2016

Indstillingen blev godkendt.