21. Sager til orientering ( )

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017 

Sagerne blev taget til orientering.

Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning til orienteringen om høringssvar vedrørende regelforenkling i erhvervslivet:

”Som det skrives i høringsvaret er det svært for virksomheder at vide, om en regel er udstedt af kommunen, staten eller EU. Det er virksomhederne for det meste ligeglad med. LA mener, at det er mere relevant at arbejde med procesforenklinger i stedet for regelforenkling.”