32. Garanti for lån til nye almene boliger, afd. 1037 Kløverbladsgade, beliggende Kløverbladsgade 45A, Valby (2017-0274847)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af opførelsen af 31 familieboliger, afd. 1037 Kløverbladsgade, beliggende Kløverbladsgade 45A, Valby.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af 31 nye familieboliger i Boligforeningen 3Bs afd. 1037 Kløverbladsgade. Kommunen skal garantere for 33,26 % (19,33 mio. kr.) af et lån på 58,12 mio. kr.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Borgerrepræsentationen har den 12. december 2013 godkendt et alment nybyggeriprojekt på Kløverbladsgade 45A med kommunal garantistillelse for lån til arbejderne og har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse.

Garantien stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 1.

Løsning

Det konkrete byggeri er nu opført. Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 1.

Adresse

Kløverbladsgade 45A, 2500 Valby

Lån, kr.

58.116.000 kr.

Garanti pct.

33,26 %

Kommunens hæftelse i kr.

19.329.382 kr.

Låntager

Boligforeningen 3B, afd. 1037 Kløverbladsgade

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i BR

12. december 2013

Antal boliger

31 familieboliger

Sagstype

Nye almene familieboliger

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

  

                           Pernille Andersen     

                                                       /Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev godkendt.