19. Medlemsforslag om afklaring af støjproblematik, som hindrer opførelsen af midlertidige studieboliger på Refshaleøen (2017-0064592)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om muligheden for at dispensere fra forskrift for udendørs musikarrangementer i forbindelse med opførelsen af midlertidige studieboliger på Refshaleøen. Forslaget skal fremlægges til politisk behandling hurtigst muligt.

(Stillet af Radikale Venstre)

Motivation

Der er et stort behov for flere studieboliger i København. Fra 2015 til 2017 forventes København at vokse med 17.000 nye københavnere mellem 18-29 år, fordi mange unge hvert år flytter til København for at studere. Med den nye planlov fik Københavns Kommune bedre muligheder for at sikre flere studieboliger, idet det blev muligt at opføre midlertidige studieboliger.

Refshaleøen er et af de steder, der kan opføres midlertidige studieboliger, og arbejdet for at opføre midlertidige studieboliger her er i øjeblikket i dialogfasen. For at sikre, at arbejdet med at etablere nye midlertidige studieboliger kan gennemføres hurtigst muligt, er det vigtigt, at der findes en afklaring på eventuelle støjproblematikker, der måtte være i forbindelse med studieboligerne og musikarrangementerne, som er planlagt i umiddelbar nærhed af hinanden.

Der er i høj grad brug for, at ungdomsboligerne bliver bygget hurtigst muligt, da mange unge netop flytter til København på denne tid af året på grund af semesterstart. Radikale Venstre ønsker derfor, at Teknik- og Miljøudvalget hurtigst muligt kan tage stilling til en dispensation fra musikforskriften, som muliggør både opførelse af ungdomsboliger og afholdelse af musikarrangementer.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Medlemsforslaget blev godkendt uden afstemning.