17. Medlemsforslag om deltagelse i Women4Climate (2018-0068772)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget beder Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde indstilling, hvor der redegøres nærmere for de mulige resultater af at indtræde i arbejdet med Women4Climate samt for det forventede ressourceforbrug.

(stillet af Enhedslisten)

Motivation

Den internationale klimaorganisation C40 har startet et netværk for kvinder. Formålet er at få flere kvinder til at deltage i klimaarbejdet – og også påtage sig en fremtidig ledende politisk rolle i arbejdet. Netværket består af kvindelige borgmestre fra C40s medlemsbyer under ledelse af Paris’ borgmester.

Netværket har til formål at inspirere og styrke den kommende generation af kvindelige politiske ledere.

Det sker gennem:

  • Et mentorprogram, som er dedikeret til kvinder i C40s medlemsbyer.
  • Events som skal skabe debat og engagement hos kvinder i byer verden over
  • Årlige udfordringer, som skal skabe innovation indenfor klimarbejdet i byer.
  • Skabe opmærksomhed gennem analyser om køn, byer og klima for at vise kvinders centrale rolle i klimaarbejdet.

København har en central rolle i C40, hvor overborgmesteren pt. er næstformand. Det vil derfor være et stærkt signal, hvis København slutter sig til netværket.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Medlemsforslaget blev godkendt med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: C og I.