23. Garanti for lån til etape 2 - nye almene ældreboliger i afdeling Hørgården 3 beliggende Brydes Allé 28, Amager Vest (2018-0200223)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af opførelsen af den almene boligafdeling Hørgården 3 med 190 ældreboliger med tilhørende serviceareal beliggende Brydes Allé 28.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af 190 nye ældreboliger i den almene boligorganisation 3B, afdeling 1035 Hørgården 3. Kommunen skal garantere for 51,62 % (54,63 mio. kr.) af et lån på 105,84 mio. kr.
  2. at kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af tilhørende serviceareal til ældreboligerne i den almene boligorganisation 3B, afdeling 1135 Hørgården 3. Kommunen skal garantere for 100 % af et lån på 56,28 mio. kr.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Borgerrepræsentationen har den 18. juni 2014 godkendt et alment nybyggeriprojekt på Brydes Allé 28 med kommunal garantistillelse for lån til arbejderne og har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse.

Arbejderne udføres i tre etaper, hvor anden etape nu er nået så langt, at det er muligt at udstede garanti for anden etape af byggeriet. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt den konkrete garantistillelse for den første etape den 3. april 2017. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt den konkrete garantistillelse for den tredje etape, når byggeriet giver mulighed herfor.

Garantierne stilles med hjemmel i almenboligloven, jf. bilag 2.

Løsning

Oplysninger om garantistillelsen til henholdsvis ældreboliger og serviceareal fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

Hørgården 3 er et nybyggeri, der er adskilt juridisk og økonomisk fra de to øvrige almene afdelinger i området, Hørgården 1 og 2, der de senere år er blevet renoveret gennem omfattende fysiske helhedsplaner.

Adresse

Brydes Allé 28

Lån, kr.

105.837.000 kr.

Garanti pct.

51,62% (realkreditinstituttets beregning)

Kommunens hæftelse i kr.

54.633.059 kr.

Låntager

Boligforeningen 3B, afdeling 1035 Hørgården 3, Ældreboliger

Långiver

LR Realkredit

Beslutningsdato i BR

18. juni 2014

Antal boliger

190 ældreboliger

Sagstype

Almene ældreboliger

 

Adresse

Brydes Allé 28

Lån, kr.

56.280.000 kr.

Garanti pct.

100 % (realkreditinstituttets beregning)

Kommunens hæftelse i kr.

56.280.000 kr.

Låntager

Boligforeningen 3B, afdeling 1135 Hørgården 3, Servicearealer

Långiver

LR Realkredit

Beslutningsdato i BR

18. juni 2014

Sagstype

Serviceareal

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

  

                                 Pernille Andersen

                                                                 /Karsten Biering Nielsen

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.