1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

  • Punkt 20 ”Fjernelse af skibsvraget Idun, Amager - modtagelse af puljemidler”, punkt 21 ”Tre fælles gårdhaver på Østerbro og i Indre By - 1. behandling, punkt 22 ”Indtægtsbevillinger til ansøgninger for mobilitet og cirkulært byggeri”, punkt 23 ”Garanti for lån til etape 2 - nye almene ældreboliger i afdeling Hørgården 3 beliggende Brydes Allé 28, Amager Vest” og punkt 24 ” Ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab I/S og ejerkommunerne” blev behandlet efter punkt 17.

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 12.00 og sluttede kl. 15.40

Der var afbud fra Niels E. Bjerrum (A) til dagens møde.

Fanny Broholm (Å) ankom kl. 12.15 under foretræde.

Der var foretræde i:

  • Punkt 5 "Trafikanalyse og byudvikling for Nordhavn" ved HCAAT v/Kurt Immanuel Pedersen og Rambøll v/Christina Mose Stedstrup.

  • Punkt 5 "Trafikanalyse og byudvikling for Nordhavn" ved Danmark Naturfredningsforening v/Knud Erik Hansen og Dansk Ornitologisk Forening v/Erik Agertoft.

  • Punkt 5 "Trafikanalyse og byudvikling for Nordhavn" ved Østerbro Havnekomite v/Inger Hutters.

  • Punkt 12 ”Ombygning af Holckenhus karréen til tagboliger” ved Årstiderne Arkitekter v/Anders Rieper, Ejendomsselskabet 360 North v/Nils Jansson og Jacob Stig Jørgensen.