15. Medlemsforslag om Københavnerbænken (2018-0068772)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at udarbejde en indstilling, der belyser de kulturhistoriske og driftsøkonomiske aspekter af at overgå til den originale Hanbænk fra 1870 / Københavnerbænken fra 1880 og Dobbeltbænken fra 1888.

(Stillet af Enhedslisten og Socialdemokratiet)

Motivering

En gruppe engagerede borgere har gjort os opmærksomme på, at Københavns Kommune ved at løfte kvaliteten på vores københavnerbænke, kan spare penge på vedligeholdelse, og samtidig komme tættere på den originale historisk korrekte københavnerbænks udseende. Vi ønsker, at forvaltningen undersøger om det design og materialevalg, der indgik i de oprindelige bænke, med fordel kan anvendes fremover i takt med, at nedslidte bænke skal udskiftes. Herunder skal indgå overvejelser omkring materialernes holdbarhed, og hvordan bænkene bedst afspejler byens historie og sjæl.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018 

Medlemsforslaget blev godkendt uden afstemning.