23. Medlemsforslag om balance mellem nye boliger og bevaring af bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer (2018-0173280)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen inden november 2018 fremlægger en drøftelsessag om mulighederne for øget brug af bevarende lokalplaner for at sikre balance i byudviklingen mellem nybyggeri og bevaring af bevaringsværdige bygninger og værdifulde bymiljøer.

                                                                                                              (stillet af Enhedslisten)

Motivering

København vokser, og det betyder meget nyt byggeri. København skal i denne udvikling bevare sin egenart som en by, hvor man stadig kan se og mærke byens historie. Imidlertid viser nedrivningen af det kulturhistoriske miljø omkring Slagtergårdene, planerne om nedrivning i Rådmandsgade 34 og om ombygning af ateliererne i Holckenhus til taglejligheder, at der er behov for større fokus på bevarende lokalplaner. Det foreslås derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en drøftelsesindstilling til udvalget om, hvordan bevarende lokalplaner fremadrettet kan bidrage til, at vi bedst tager vare på byens bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Da bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige bymiljøer også udpeges i kommuneplanen, skal Teknik- og Miljøforvaltningen i drøftelsessagen med inddragelse af Økonomiforvaltningen belyse forholdet til kommuneplanen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13. august 2018 

Medlemsforslaget blev godkendt uden afstemning.