29. Garanti for lån til 49 nye almene familieboliger, fsb afd. Skyttehusene 2, C.F. Møllers Allé 1, København S, Amager Vest (2018-0114294)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af opførelsen af 49 familieboliger, fsb afd. Skyttehusene 2, beliggende C. F. Møllers Alle 1, 2300 København S.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Københavns Kommune stiller garanti for realkreditlån til finansiering af 49 nye familieboliger i den almene boligorganisation fsb afd. Skyttehusene 2. Kommunen skal garantere for 42,87 % (47,34 mio. kr.) af et lån på 110,43 mio. kr.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 godkendt et alment nybyggeriprojekt på 49 familieboliger, beliggende C. F. Møllers Alle 1, 2300 København S med kommunal garantistillelse for lån til arbejderne og har samtidig bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til efterfølgende at godkende den konkrete garantistillelse.

Garantien stilles med hjemmel i almenboligloven (bilag 2).

Løsning

Det konkrete byggeri er nu under opførelse. Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

De mere generelle oplysninger om en byggesags faser/kommunens sagsbehandling samt lovgrundlaget (almenboligloven, styrelsesloven og lånebekendtgørelsen) er nærmere beskrevet i bilag 2.

Adresse

C. F. Møllers Alle 1, 2300 København S

Lån, kr.

110.434.000

Garanti pct.

42,87

Kommunens hæftelse i kr.

47.343.056

Låntager

fsb afd. Skyttehusene 2

Långiver

Realkredit Danmark

Beslutningsdato i BR

11. december 2014

Antal boliger

49 familieboliger

Sagstype

Nye almene familieboliger

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

 

 

                                 Pernille Andersen

                                                                  /Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.