10. Indstilling til Arrangementspuljens 1. runde 2018 (udsat sag) (2018-0097180)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til første runde af uddeling af støtte fra arrangementspuljen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at tildelingen fra arrangementspuljens første uddeling i 2018 sker som beskrevet i løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 29. marts 2016 de gældende retningslinjer for uddeling fra arrangementspuljen, herunder at midlerne bliver uddelt to gange om året (forår og efterår).

Den 24. april 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at Vesterbros og Kgs. Enghaves lokaludvalgsområder fremover skal betragtes som to separate bydele, og at antallet af områder, hvortil der gives maksimumpoint (tre point) for geografisk placering fra og med anden runde 2017, udvides til fire i stedet for som hidtil tre. De fire områder omfatter nu Bispebjerg, Amager Øst, Vanløse og Kongens Enghave.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til første uddeling af midler fra arrangementspuljen i 2018. (Sidste års tildeling er vedlagt som bilag 5).

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 7. maj 2018 og den 28. maj 2018.

Løsning

Indstillingen omfatter ansøgninger, som er modtaget fra 1. januar 2018 til 5. april 2018, hvor der var deadline for ansøgning til første uddelingsrunde. Oprindelig var der deadline for ansøgning til første uddelingsrunde 1. marts 2018, men denne blev 1. marts udsat til 5. april 2018. Anden uddelingsrunde har deadline 1. juli 2018, hvilket fremgår af kommunens hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter den 5. april 2018 behandles i anden uddelingsrunde. Det samme er tilfældet for de ansøgninger, der er indkommet inden 5. april, men hvor ansøgerne ikke inden for fristen har sendt den yderligere dokumentation, forvaltningen har bedt om.

Der er behandlet i alt 44 ansøgninger i denne runde:

  • 13 ansøgninger indstilles til støtte
  • 25 ansøgninger indstilles til afslag
  • 1 ansøgning er blevet afvist af forvaltningen, fordi der var ansøgt om refusion af udgifter, som ikke kan dækkes af puljen.
  • 5 ansøgninger er overført til anden uddelingsrunde i september grundet manglende oplysninger.

For ansøgninger vurderet efter de gældende retningslinjer gælder, at de er blevet vurderet på tre parametre – størrelse, åbenhed og geografisk spredning – og har fået tildelt point i overensstemmelse med det ratingsystem, som Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 29. marts 2016 samt den nye opdeling af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalgsområder, besluttet i Teknik- og Miljøudvalget den 24. april 2017. Ratingsystemet er beskrevet i bilag 2.

Det politiske beslutningsrum i de gældende retningslinjer for uddeling af midler fra arrangementspuljen beskrives i bilag 3. Ved fastsættelse af beløbenes størrelse har forvaltningen lagt vægt på, at de ansøgninger, som opfylder flest kriterier for tildelingen, også er dem, som prioriteres i forhold til at opnå tilnærmelsesvis fuld støtte. Minimumsratingen er seks point. Ansøgninger med en rating under seks point kommer ikke i betragtning til støtte.

Modtagne ansøgninger og forvaltningens forslag til støtte

Der  kan kun uddeles midler til udgifter af praktisk karakter, som fx sceneleje, renhold, hegn, midlertidige cykelstativer mv. De omkostninger, der ydes støtte til, er beskrevet i bilag 2. Det ansøgte beløb indeholder ofte udgifter, som arrangementspuljen ikke kan yde støtte til.

  • 2 ansøgninger fik 8 point og indstilles derfor til at modtage kr. 50.000 i støtte.
  • 4 ansøgninger fik 7 point hvoraf 3 indstilles til at modtage kr. 45.000 i støtte. Én ansøger har søgt om et beløb mindre end kr. 45.000 og indstilles derfor til at modtage kr. 36.000.
  • 7 ansøgninger fik 6 point, hvoraf 3 indstilles til at modtage kr. 28.000 i støtte. De 4 resterende ansøgninger søgte om et beløb under kr. 28.000 eller kan ikke støttes for mere end dette grundet de ansøgte udgifters karakter, og de indstilles til at modtage hhv. kr. 20.000, kr. 16.500, kr. 5.000 og kr. 3.500.

Der er ikke midler i puljen til, at alle ansøgere kan få dækket hele det beløb, de ansøger om, endsige op til det fastsatte maksimum på kr. 100.000 kr. Indstillingen til tildeling følger princippet om, at ansøgninger til arrangementer, der tildeles højere point indstilles til flere penge end ansøgninger til arrangementer, der tildeles lavere point. Der kan ikke kan tildeles mere, end hvad der er søgt om og det er kun udgifter af praktisk karakter, der kan opnå støtte. Disse udgifter omfatter typisk renhold, rengøring og associerede udgifter, vejafspærringsmateriel, sikkerhedshegning, mv. Udgifterne omfatter således ikke transport (herunder af deltagere), kost og logi, honorarer, PR og reklame, konsulentudgifter, myndighedsgebyrer, mv.

Tabel 1: Indstillet til støtte:

Arrangement

(ansøger)

Beskrivelse

Dato for

afholdelse

Rating

(pointsammensætning:

størrelse, åbenhed,

geografisk spredning)

Foreslået

støtte (ansøgt

beløb ekskl.

moms)

Copenhagen Pride Week
(Copenhagen Pride)

LGBTQIA+ festival

15.-20. august

8 point
(Gratis: 3, Indre By (primært): 0, særlig stort arrangement: 5)

50.000 kr. (100.000 kr.)

Ungdommens Folkemøde 2018
(Ungdomsbureauet)

Demokrati-festival

6.-8. september

8 point
(Gratis: 3, Valby: 2, stort arrangement: 3)

50.000 kr. (100.000 kr.)

Copenhagen Mela 2018
(Copenhagen Mela)

Pakistansk festival

11. august

7 point
(Gratis: 3, Kgs. Enghave: 3, mellemstort arrangement 1)

45.000 kr. (119.000 kr.)

Amager Majfest 18 (Københavns Erhvervshus m.fl.)

Vejfest

26. maj

7 point

(Gratis: 3, Amager Ø: 3, mellemstort arrangement: 1)

36.000 kr. (36.000 kr.)

1. maj i Fælledparken
(LO Hovedstaden)

En stor og åben folkefest i Fælledparken

1. maj

7 point
(Gratis: 3, Østerbro: 1, stort arrangement: 3)

45.000 kr. (100.000 kr.)

Jazz på Balders Plads 2018
(Jazz på Balders Plads)

Udendørs jazz sideløbende med Copenhagen Jazz Festival

6.-15. juli

7 point
(Gratis: 3, Nørrebro: 1, stort arrangement: 3)

45.000 kr. (100.000 kr.)

Copenhagen Historic Grand Prix 2018
(Karin Wanscher)

Motorløb for historiske racerbiler

4.-5. august

6 point
(Entré: 0, Vanløse: 3, stort arrangement: 3)

28.000 kr. (113.200 kr.)

2700 Kulturdage
(Peter Rønn Musikoplevelser)

Kulturfetival

9. juni

6 point

(Gratis: 3, Brønshøj: 2, mellemstort arrangement: 1)

28.000 kr. (111.356 kr.)

Copenhagen Sakura Festival 2018
(Copenhagen Sakura Festival Committee)

Japansk kulturfestival

28.-29. april

6 point
(Gratis: 3, Indre By: 0, stort arrangement: 3)

28.000 kr. (100.000 kr.)

Bryggens Fødselsdag
(Kulturhuset Islands Brygge)

Kultur-
arrangement

1. september

6 point
(Gratis: 3, Amager V: 2, mellemstort arrangement: 1)

16.500 kr. (21.555 kr.)

K-Town Hardcore Fest 2018
(K-Town Hardcore Fest v/ Foreningen Baren)

DIY-musikfestival med fokus på punk hardcore

15.-18. juni

6 point
(Deltagergebyr: 2, Bispebjerg: 3, mellemstort arrangement: 1)

20.000 kr. (27.392,63 kr.)

Børnekarnevallet 2018
(Foreningen Københavns Karneval)

Karneval

23. juli

6 point
(Gratis: 3, Amager Ø: 3, lille arrangement: 0)

5.000 kr. (5.000 kr.)

Skt. Hans v. Emdrup Sø*
(Lundehusspejderne)

Skt. Hans-bål

23. juli

6 point
(Gratis: 3, Bispebjerg: 3, lille arrangement: 0)

3.500 kr. (6.256 kr.)

*Skt. Hans arrangementet ved Emdrup har ikke modtaget det fulde ansøgte beløb i støtte, idet der kun ydes støtte til de udgifter, der har karakter af logistiske rammeudgifter.

 Tabel 2: Indstillet til afslag:

Arrangement (ansøger)

Beskrivelse

Dato for afholdelse

Rating (point-sammen-
sætning: størrelse, åbenhed, geografisk spredning)

Foreslået støtte (ansøgt beløb ekskl. moms)

Festivalen Green Your City

(Miljøpunkt Amager)

Bynatur-festival

21. – 28. september

5 point

(Deltagergebyr: 2, Amager V: 2, mellemstort arrangement: 1)

0

(138.750 kr.)

Carpark Festival 2018

(Foreningen Carpark Festival)

Musikfestival

27. – 28. juli

5 point

(Gratis: 3, Nørrebro: 1, mellemstort arrangement: 1)

0

(100.000 kr.)

Nytår på Dronning Louises Bro

(Mia Keinicke)

Nytårsfest

31. december

5 point

(Gratis: 3, Nørrebro: 1, mellemstort arrangement: 1)

0

(50.000 kr.)

Sankt Hans Aften

(Støberiet)

Sankt Hans-fejring

23. juli

5 point

(Gratis: 3, Nørrebro: 1, mellemstort arrangement: 1)

0

(6.600 kr.)

Bas Under Buen

(OHOI!)

Musikfestival

14. juli

5 point

(Gratis: 3, Nørrebro: 1, mellemstort arrangement: 1)

0

(20.000 kr.)

Couleur Café

(Venskabsforening Danmark-Vestafrika)

Kulturfestival

9. juni

5 point

(Gratis: 3, Nørrebro: 1, mellemstort arrangement: 1)

0

(83.400 kr.)

Event for lancering af Danmarks første officielle blafferstoppe-
steder i København

(Carsten Theede)

Åbningsevent

Juni

5 point

(Gratis: 3, Valby: 2, lille arrangement: 0)

0

(40.000 kr.)

Afro Love Festival

(Afro Empowerment Center)

Musik-, mad-, kunst- og dansefestival

2.-3. august

4 point

(Gratis: 3, Østerbro/
Nørrebro: 1, lille arrangement: 0)

0 kr.

(100.000 kr.)

Second Hand Tøjmarked i Kødbyen

(RoPa de MoDa)

Tøjloppemarked

10. marts

4 point

(Gratis: 3, Vesterbro: 1, lille arrangement: 0)

0 kr.

(3.000 kr.)

Efterfest – en fejring af dansk smykkekunst gennem 65 år

(Maria Tsoskunoglu og Nanna Obel)

Smykkeudstilling og -seminar

1. december 2018 – 13. januar 2019

4 point (Begrænset entré: 1, Indre By: 0, stort arrangement: 3)

0

(39.000 kr.)

DIGNITY DAY

(DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur)

Endags-festival

9. juni

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(82.004 kr.)

Filmvisning af Olsenbanden går i krig

(Olsenbanden Fanklub DK)

Filmvisning

2. juni

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(ukendt beløb)

DM i Kajakpolo

(Københavns Kajakpoloklub og Danske Studenters Roklub)

Sportsturnering

16. – 17. juni

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(8.000 kr.)

Open Air Filmvisninger

(Det Danske Filminstitut)

Filmvisning

30. – 31. juli

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(64.098,20 kr.)

Salaam Shalom fredsfestival

(WeAct)

Kulturfestival

26. august

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(37.500 kr.)

Christianshavner-
dagene i august

(Christianshavns Lokaludvalg)

Gadefest

17.-18. august

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(100.000 kr.)

Gadefest i Prinsessegade

(Foreningen Gadefest i Prinsessegade)

Gadefest

17. august

4 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(35.000 kr.)

By Forfra

(Stine Tange og Martin Ersted)

Kulturfestival

21.-22. juli

4 point

(Gratis: 3, Østerbro: 1, lille arrangement: 0)

0

(33.935 kr.)

Fast Forward @ KPH Volume 31/3-2018

(Fast Forward)

Ravekoncert

22. august

3 point

(Entré: 0, Kgs. Enghave: 3, lille arrangement: 0)

0

(29.375 kr.)

På Eventyr i Havfolkets Verden

(Svømmelæreren.dk)

Svømmeundervisning

25. marts

3 point

(Deltagergebyr:

2, Vesterbro: 1, lille arrangement: 0)

0

(6.475 kr.)

Terra Madre Nordic

(Slow Food København-
Nordsjælland)

Madkultur-festival

28. – 29. april

3 point

(Begrænset entré: 1, Vesterbro: 1, mellemstort arrangement: 1)

0

(44.700 kr.)

70 års fødselsdag i geologernes studenterforening

(Julius Christopher Hansen)

Jubilæumsfest

5. maj

3 point

(Gratis: 3, Indre By: 0, lille arrangement: 0)

0

(10.000 kr.)

Get taste of East Africa

(Caroline Kaae Therbo-Pedersen)

Kulturaften

10. marts

1 point

(Entré: 0, Nørrebro: 1, lille arrangement: 0)

0

(4.000 kr.)

MindYourMind Festival

(Marie-Louise Bregendahl)

Livsstilskursus

27. – 28. oktober

1 point

(Entré: 0, Indre By: 0, mellemstort arrangement: 1)

0

(100.000 kr.)

Cirkus i parken

(Cirkus Big)

Cirkusforestilling

23. – 24. juni

1 point

(Entré: 0, Østerbro: 1, lille arrangement: 0)

0

(50.000 kr.)

 

Tabel 3: Indstillet til overførsel til næste runde

Arrangement

(ansøger)

Beskrivelse

Dato for

afholdelse

Årsag til overførsel

Pista Sa Nayon
(Filipino Danish Center)

Kulturfestival for filippinerne

4. august

Manglende dokumentation.

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival
(Teatergruppen Batida)

Kulturfestival for gadeteater

20.-26. august

Manglende dokumentation.

European Skimboarding Cup 2018 Copenhagen
(Magnus Boll Jensen)

Sportsbegivenhed

9.-11. juli

Manglende dokumentation.

Vegetarisk Festival
(Dansk Vegetarisk Forening)

Vegetarisk madfestival

24.-26. august

Mangler dokumentation

Copenhagen Yoga Festival
(Copenhagen Yoga Festival Aps)

Kultur- og madfestival

24.-26. august

Mangler dokumentation.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen fordeler med denne indstilling 400.000 kr. af puljens 800.000 kr. Der resterer 400.000 kr. til fordeling i september 2018.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen give alle ansøgere besked om hhv. tildeling af støtte eller afslag.

Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt indstilling om anden runde af tildeling af midler fra arrangementspuljen i september 2018.

 

Pernille Andersen

/Anne-Sofie Degn

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Indstillingen blev godkendt med syv stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.
Imod stemte: C og O.

Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne finder, at markeringen af Christianshavns 400 års jubilæum bør tildeles støtte.”