21. Medlemsforslag om optimering af trafikken i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade (udsat sag) (2018-0068772)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling, hvori muligheden for at optimere kapaciteten i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade belyses, så køerne minimeres og flere kan komme hurtigere igennem krydset.
  2. at planen fremlægges for udvalget senest i august 2018.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Der er lange køer fra Vordingborggade og Sundkrogsgade for at komme ud på Kalkbrænderihavnsgade. Det skaber lange køer og kaotiske forhold.

Vi ønsker, at forvaltningen ser på, om der kan ske en ændret indretning og opmærkning af krydset og eventuelt en regulering af lyssignalerne.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt:
”At Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling, hvori muligheden for at optimere kapaciteten i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade belyses, herunder mulighederne for at opgradere infrastrukturen i området med henblik på, at flere mennesker vælge CO2-neutrale transportformer, så køerne minimeres.”

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Det således ændrede medlemsforslag blev godkendt uden afstemning.