1. Godkendelse af dagsorden ( )

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

 • Punkt 3 ”Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning” blev udsat af udvalget.

 • Punkt 29 ”Garanti for lån til 49 nye almene familieboliger, fsb afd. Skyttehusene 2, C.F. Møllers Allé 1, København S, Amager Vest” behandles efter punkt 13.

 • Punkt 25 ”Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter, Østerbro” behandles efter punkt 21.

 • Punkt 26 ”Foranalyse af cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området, Valby” behandles efter punkt 21.

 • Punkt 27 ”Foranalyse af dræning af fodboldbaner på Damhusengen, Vanløse” behandles efter punkt 21.

 • Punkt 28 ”Foranalyse af kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Nørrebro” behandles efter punkt 21.

 • Punkt 29 ”Skitseforslag til Lundehustorvet, Bispebjerg” behandles efter punkt 21.

 • Punkt 30 ”Ændringer af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald” behandles efter punkt 21.

OM MØDET
Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 19.11.

Der var ingen afbud til dagens møde.

Alex Vanopslagh (I) ankom kl. 15.50 under behandlingen af punkt 2 ”Ny løsning for fortovsordningen”.

Ninna Hedeager Olsen (Ø) forlod mødet kl. 17.00 efter behandlingen af punkt 2 ”Ny løsning for fortovsordningen”.

Alex Vanopslagh (I) forlod mødet kl. 17.12 under behandlingen af punkt 4 ”Høring af Ressource- og Affaldsplan 2024”.

Der var foretræde i:

 • Punkt 3 ”Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter” ved Kim Rosenberg, tillidsrepræsentant City Renovation, og Mike Stirling, faglig sekretær 3F Kastrup.

 • Punkt 24 ”Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter, Østerbro” ved Østerbro Lokaludvalg v/formand Allan Marouf og Bispebjerg Lokaludvalg v/formand Alex Heick.

 • Punkt 27 ”Foranalyse af kunstgræsbaner i Nørrebroparken” ved Nørrebro United v/formand Flemming Jensen og næstformand David Ottesen.

 • Punkt 28 ”Skitseforslag til Lundehustorvet, Bispebjerg” ved Østerbro Lokaludvalg v/formand Allan Marouf og Bispebjerg Lokaludvalg v/ formand Alex Heick.