Mødedato
11-06-2018 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Ny løsning for fortovsordningen (udsat sag) (2017-0292869)
3Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning (udsat sag) (2018-0130766)
4Høring af Ressource- og Affaldsplan 2024 (2018-0141969)
5Redegørelse om fælles gårdhave på Østerbro (udsat sag) (2018-0109100)
6Startredegørelse for tillæg nr. 1 børnehospitalet "BørneRiget" til lokalplan nr. 493 "Rigshospitalet III", Østerbro (2018-0061875)
7Implementering af ny Sikker By strategi på teknik- og miljøområdet (udsat sag) (2018-0106821)
8Annullering af anlægsprojekter forår 2018 (2018-0068996)
92. anlægsoversigt 2018 (2018-0110383)
10Indstilling til Arrangementspuljens 1. runde 2018 (udsat sag) (2018-0097180)
11Byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej, Bispebjerg (udsat sag) (2017-0001739)
12Tilladelse til dobbelthus på Solvænget, Østerbro (udsat sag) (2018-0103159)
13Garanti for lån til renovering af almene boliger, VIBO afd. 137, beliggende Tycho Brahes Allé 50-54, Amager Øst (udsat sag) (2018-0102551)
14Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplaner, der muliggør servering fire steder i byen, Amager Øst, Valby og Nørrebro (udsat sag) (2018-0117419)
15Nedklassificering af Vestre Teglgade, Vesterbro/Kgs. Enghave (udsat sag) (2018-0052163)
16To fælles gårdhaver i Valby og på Vesterbro - 1. behandling (2018-0113606)
17Endelig behandling af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, Vesterbro/Kgs. Enghave (udsat sag) (2018-0080025)
18Terrænregulering på Kalvebod Fælled, Amager Vest (2017-0006551)
19Byfornyelsesredegørelse 2018 (2018-0044588)
20Medlemsforslag om udarbejdelse af bevarende lokalplan for Eberts Villaby (udsat sag) (2018-0068772)
21Medlemsforslag om optimering af trafikken i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade (udsat sag) (2018-0068772)
22Sager til orientering ( )
23Eventuelt ( )
24Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter, Østerbro (2018-0108389)
25Foranalyse af cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området, Valby (2018-0079612)
26Foranalyse af dræning af fodboldbaner på Damhusengen, Vanløse (2018-0135011)
27Foranalyse af kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Nørrebro (2018-0108465)
28Skitseforslag til Lundehustorvet, Bispebjerg (2018-0077921)
29Garanti for lån til 49 nye almene familieboliger, fsb afd. Skyttehusene 2, C.F. Møllers Allé 1, København S, Amager Vest (2018-0114294)
30Ændringer af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald (2018-0147862)
31AFLÆGGERBORDET ( )