25. Navngivning af plads ved Øster Voldgade og Oslo Plads (2014-0055665)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at en plads ved Øster Voldgade og Oslo Plads navngives Eidsvoll Plads.

Indstilling og beslutning

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

1. at en plads ved Øster Voldgade og Oslo Plads (jf. bilag 1) navngives Eidsvoll Plads med ikrafttræden den 17. maj 2014.

Problemstilling

Vejnavnenævnet har modtaget en henvendelse fra Folketingets administration om muligheden for at navngive en plads i anledning af det norske 200-års grundlovsjubilæum i 2014. Vejnavnenævnet indstiller på baggrund heraf, at en plads ved Øster Voldgade og Oslo Plads navngives Eidsvoll Plads.

Løsning

Folketingets administration henvendte sig i 2012 til vejnavnenævnet om muligheden for at navngive en plads eller vej i København for at markere det norske 200-års grundlovsjubilæum i 2014. En arbejdsgruppe med repræsentanter for Kongehuset, Regeringen og Folketingets administration var enige om, at det mest oplagte navn ville være ”Eidsvoll”.

Eidsvoll er et af Norges vigtigste nationale mindesmærker. Den norske Rigsforsamling var i april-maj 1814 samlet i den gamle hovedbygning på jernværket Eidsvoll Værk og vedtog her den 17.5.1814 den norske grundlov, Eidsvollforfatningen.

Københavns Kommune efterkommer normalvis ikke de mange ønsker om navngivning, fordi der indkommer flere forslag, end der er unavngivne pladser og veje i København. I det konkrete tilfælde var nævnet dog enige om at imødekomme ønsket om at navngive en plads for at fejre det norske 200 års grundlovsjubilæum i 2014. Vejnavnenævnet indstiller derfor, at en unavngiven grøn plads ved Øster Voldgade og Oslo Plads navngives Eidsvoll Plads (pladsen er markeret med blåt i bilag 1).

Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter for Kongehuset, Regeringen og Folketingets administration samt Stortinget i Oslo har afgivet en samlet positiv tilbagemelding i forhold til den foreslåede plads.

Forslaget har været i høring hos Indre By Lokaludvalg, som ingen bemærkninger har til forslaget. Lokaludvalget opfordrer dog Teknik- og Miljøforvaltningen til at indrette pladsen, så den får en værdighed, som det kommende navn for pladsen tilsiger, og således at den bliver til glæde for borgerne.

Forvaltningen har herudover hørt Nyboder Beboerforening, da pladsen ligger for enden af Nyboder. Beboerforeningen oplyser, at man ikke kan tilslutte sig navngivningen. Beboerforeningen angiver som begrundelse, at de oplever pladsen som en del af Nyboder, og de finder, at der bør stilles særlige krav til navngivningen i et så vigtigt historisk område som Nyboder.

Til høringssvarene skal forvaltningen bemærke, at Eidsvoll Plads efter forvaltningens vurdering vil passe godt sammen med de andre vejnavne i området. Københavns Kommune har tradition for at systematisere vejnavne i logiske grupperinger, således at navne med relation til hinanden er samlet indenfor et mindre geografisk område.

På Østerbro nord og vest for Oslo Plads er vejnavnene opkaldt efter nordiske lokaliteter. Pladsen, der påtænkes navngivet, ligger ved siden af Oslo Plads. Navnet Eidsvoll Plads passer derfor sammen med de øvrige nordiske navne. Pladsen rummer desuden Ørnulf Basts skulptur ”To søstre” fra 1949, med inskriptionen ”Norge takker Danmark”. Den er en gave fra det norske folk som tak for Danmarks hjælp til Norge under 2. verdenskrig.

Navngivningen har ingen adressemæssige konsekvenser.

Arbejdsgruppen har oplyst, at de vil arbejde hen i mod en indvielse i dagene omkring den 20.– 25. maj 2014, hvor der i anledning af 200-året er norsk

Økonomi

Der er kun mindre økonomiske udgifter til opsætning af vejnavneskilte. Udgifterne afholdes inden for forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når navnet er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil det blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 17. maj 2014.

Formand for Vejnavnenævnet

Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 7. april 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.