Følelsesmæssige tegn

Et barn, der ikke trives, vil altid være følelsesmæssigt påvirket af sine vanskeligheder.

Det kan være tegn på, at et barn har det svært og har behov for hjælp og støtte, hvis barnet:

 • er trist og græder meget 
 • slår, bider og ofte overreagerer og bryder ud i raseri, uden der er en tydelig grund til det
 • holder sig for sig selv og ikke tager initiativ til leg og samvær med andre
 • er angst og nervøs
 • er stille og indadvendt
 • har svært ved at koncentrere sig, fx om leg eller skolearbejde

Fysiske tegn

Det kan være tegn på, at et barn er i vanskeligheder og har behov for hjælp, hvis barnet:

 • har blå mærker eller sår på kroppen
 • er usoigneret 
 • har forkert påklædning på, fx for lidt tøj i forhold til vejret
 • ofte har mavepine eller kvalme
 • ofte er svimmel eller har hovedpine
 • har problemer med at sove 
 • er meget træt
 • ufrivilligt tisser i sengen eller i bukserne 
 • bider negle 
 • er overvægtig
 • ikke vil spise
 • går med stort og mørkt tøj og er meget tildækket

Andre tegn

Det kan også være tegn på, at et barn har behov for hjælp og støtte, hvis barnet:

 • undgår kontakt med voksne eller andre børn 
 • ikke har nogen nære venner eller legekammerater
 • tit har konflikter med andre 
 • viser mangel på tillid til andre mennesker
 • "klæber" til voksne
 • bliver mobbet eller selv mobber 
 • er dårlig til at udtrykke sig sprogligt i forhold til sin alder
 • har svært ved at lære nye ting, fx i skolen eller i leg og andre fysiske udfoldelser
 • ikke passer sin skole
 • pludselig ændrer sin adfærd 
 • overtager forældrenes forpligtelser
 • er selvdestruktiv, fx ved at skære i sig selv 
 • selv beder om hjælp