Teglholmen Sikre Skoleveje

Offentliggjort:
18.12.2015, Kl
Frist:
26.02.2016, Kl
Prækvalifikation for begrænset EU-udbud af hovedentreprisen: Teglholmen Sikre Skoleveje

Opgaven

I forbindelse med at Københavns Kommune bl.a. ønsker at etablere sikre skoleveje mellem et boligområde ved Sjælør Station og den nye skole på Teglholmen og samtidig ønsker at understøtte den bymæssige sammenhæng mellem de eksisterende bebyggelser i Kongens Enghave og Bavnehøj og de nye og kommende bebyggelser på Teglholmen og Sluseholmen udbydes en række mindre anlægsarbejder i en samlet hovedentreprise.
 

Arbejdet består primært i belægnings- og brolægningsarbejder, beplantning samt tilpasning af eksisterende belysning og signalregulering i forbindelse med sikring af skoleveje og busfremkommelighed langs meget befærdede gader.
 

Anlægsarbejderne er struktureret omkring 2 korridorer og andre supplerende projekter. De 2 korridorer forbinder området nord for Sjælør Station med den nye skole på Teglholmen via 2 forskellige ruter, der forløber gennem hver sin del af området.
 

Den ene korridor løber fra Sjælør Station via Sydbanestien, Sydhavn Station, Enghavevej, Sydhavnsgade og Scandiagade frem til Den grønne kile og A.C. Meyers Vænge, hvorfra der via det eksisterende vej- og stinet opnås forbindelse til den nye skole på Teglholmen.

Den anden korridor løber fra Sjælør Station via Sjælør Boulevard, Borgmester Christiansens Gade frem til Sydhavns Gade, hvorfra der via det eksisterende vej- og stinet opnås forbindelse til den nye skole på Teglholmen.

De i alt 10 delområder som projektet består af fremgår af oversigtsplanen som findes nedenfor.

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm. prækvalifikationen:

(18.12.2015) Udbudsbekendtgørelse
(18.12.2015) Referenceskema (excel)
(18.12.2015) Tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlig
(18.12.2015) Tro- og loveerklæring vedr. UBD's udelukkelsesgrunde
(18.12.2015) Erklæring om økonomiske nøgletal
(18.12.2015) Oversigtsplan
(27.01.2016) Bekendtgørelse om supplerende oplysninger
(11.01.2016) Rettelsesblad 1 af d. 11. februar 2016

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i ansøgningsperioden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest fredag den 26.02.2016, kl. 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.