Teamkoordinator og uddannet pædagog til Fritidsinstitutionen ved Guldberg Skole

438 børn og en dynamisk personalegruppe søger en teamkoordinator og uddannet pædagog til Fritidsinstitutionen ved Guldberg Skole.
 
Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 23. april 2018.
 
Om os
Fritidsinstitutionen Guldberg består af elever fra Guldberg Skole og er normeret til 438 børn i alderen 5-10 år.  
Institutionen er fordelt på fire matrikler placeret omkring Guldberg Skole.
 
Du vil blive pædagog og teamkoordinator på matriklen i Møllegade, 2200 Kbh. N., som er en lille afdeling med kun to andre kolleger.
 
Om teamkoordinatorstillingen
Du kommer til at deltage i møder med pædagogisk leder, når disse handler om pædagogisk praksis og administrative opgaver. Det er ikke en lederstilling, og du kommer derfor ikke til at være involveret i personalesager.
 
Om dig
 • Du skal være uddannet pædagog og have erfaring med fritidshjemsbørn
 • Fordelingen af opgaver er cirka 12 timer pædagogisk arbejde i skolen, 15 timer pædagogisk arbejde på institutionen og 10 timer pædagogisk forberedelse og koordinatorarbejde 
 • Du skal have lyst til at arbejde tæt sammen med dine to andre kolleger, da det er et lille team – og man er derfor meget afhængige af hinanden
 • Du skal have et stort overblik og kommer til at være tovholder på en matrikel med to andre voksne og 40 børn. Udover det almene børnearbejde skal du kunne arbejde struktureret i forhold til administrative opgaver som blandt andet dagsplanlægning og skemaplanlægning, da dette vil blive et af dine ansvarsområder
 • Du skal kunne guide, vejlede og sparre med det pædagogiske personale i den daglige pædagogiske praksis samt være tovholder på børnesager og forældresamtaler.   
 • Dit fokus bliver desuden, at institutionens pædagogiske pejlemærker afspejler sig i afdelingens daglige praksis.   
Vi arbejder med kommunikation og nysgerrighed på hinandens praksisser, således at vi hele tiden sammen kan blive klogere og udvikle vores pædagogik og faglighed.  
 
Vi kan tilbyde  
 • En engageret personalegruppe, der er glad for at arbejde med aldersgruppen 5-10 år 
 • En pædagogisk praksis som er fagligt funderet, og hvor der arbejdes målrettet med børns udvikling og læring
 • Mulighed for at du kan bruge dine interesser og ressourcer i det pædagogiske arbejde med børnene
 • En balancegang mellem børnenes frie leg og lærende voksenstyrede aktiviteter 
 • Et stærkt og spændende samarbejde med skolen
Vi forestiller os, at du  
 • Kan omsætte teori til pædagogisk praksis 
 • Har erfaring med aldersgruppen fra lignende stilling
 • Har kompetencer og interesse for udeliv, værkstedsaktiviteter, børn og bevægelse og digital dannelse
 • Har lyst til at arbejde i en stor organisation 
 • Brænder for arbejdet med fritidshjemsbørn i alderen 5-10 år
 • Har lyst til at deltage i – og udvikle – samarbejdet med skolen  
 • Påtager dig pædagogens rolle og ansvar både i forhold til børn, forældre og kollegaer 
 • Kan være med til at varetage understøttende undervisning og faglig fordybelse  
 • Kan planlægge og praktisere aktiviteter, der støtter op om vores pædagogiske profil som kredser om udeliv, det musiske og kreative, leg og bevægelse og børns medbestemmelse 
 • I din kontakt til børn, kollegaer og forældre tager udgangspunkt i Københavns Kommunes værdier: tillid, dialog, ligeværd og respekt 
 • Vil gøre hverdagen udfordrende og tryg for børnene
 • Er indstillet på at være deltagende i den pædagogfaglige udvikling, som er en naturlig del af arbejdet 
 • Møder hverdagens udfordringer og opgaver med professionel tilgang 
Du skal være stabil og professionel i din tilgang til arbejdet, og du skal kunne tage initiativer og føre dem ud i praksis, samt have lyst til at udvikle dine kompetencer.
 
Yderligere oplysninger
Kontakt John David Jensen på 3530 2225, hvis du har spørgsmål til stillingen.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 15. marts 2018

 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.