Sygeplejersker til Slottet

Er du sygeplejerske, og brænder du for ældrepleje? Vil du være med til at skabe en værdig alderdom for nogle af samfundets på én gang mest udsatte og farverige mennesker?  
 
Vi søger sygeplejerske på 37 timer ugentlig til regnbueplejehjemmet Slottet.  
 
Slottet er et somatisk plejehjem, på papiret, men her stopper det ordinære så også. Vores beboere er 111 meget forskellige mennesker, med individuelle behov. Vi har en regnbueprofil, og placerer os derved på landkortet med andre europæiske plejehjem med fokus på at huse ældre med alternativ seksuel orientering. Vi har fokus på at professionalisere arbejdet med ældre og seksualitet. Vi rummer alt fra katolske søstre til LGBT’ere, hvilket fordrer særligt fokus på rummelighed og åbenhed for de forskellige måder, vores beboere har levet livet før de kom til Slottet.  
 
Du er en del af den daglige pleje og har dit sygeplejefaglige fokus på beboere, som befinder sig i en helbredsmæssig kompleks situation, er i en ustabil periode, er nyudskrevet fra hospital, nyindflyttede beboere og de beboere, som du vurderer trænger til et sygeplejefagligt blik.  
 
Dit daglige arbejde vil indebære sygeplejefaglige vurderinger, tværfaglige konferencer, gennemgang af beboerne med slotslægen, audits og daglig sparring med dine sygeplejekolleger og tværfagligt samarbejde. Du vil have sygeplejekolleger at sparre med fra de to øvrige afdelinger, og tværgående sygeplejersker med fokus på demens, kvalitetsudvikling og uddannelse. Derudover inviterer de sundhedsfaglige konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til forskellige faglige netværk på tværs af byens plejecentre.  
 
Dine ansvarsområder som sygeplejerske vil være, at  
 • foretage en sygeplejefaglig vurdering af beboere, og lægge en sundhedsfaglig handleplan når beboeren flytter ind, eller udskrives fra hospital 
 • varetage den daglige pleje af de beboere, som er i et ustabilt forløb – hvor graden af kompleksitet er høj, tilrettelægge en nænsom palliativ pleje og løbende vurdere, hvilke andre beboere, der skønnes at trænge til et sygeplejeblik 
 • arbejde målrettet og tværfagligt med de sygeplejefaglige tiltag, som iværksættes, følge op på de iværksatte indsatser og perspektivere hvilke nye tiltag, der giver mening 
 • tilrettelægge og prioritere opgaver i samarbejde med afdelingens øvrige personale, bl.a. udfra en triage-tavle 
 • dokumentere din sygepleje digitalt  
 • opgaveoverdrage, følge op på sygeplejeopgaver og medvirke til at skabe læring i hverdagen.  
Vi ønsker, at du 
 • har lyst til at være tæt på beboerne – dette er ikke et ”skrivebordsjob”, du skal være dér, hvor sygeplejen er kompleks og kræver særlig sundhedsfaglig vurdering og handling 
 • er en dygtig sygeplejerske med høj faglighed og personlig integritet  
 • har lyst til at styrke fagligheden omkring den ældre medicinske patient  
 • brænder for at vejlede og undervise kollegaer, beboere og pårørende om komplekse sygeplejeproblemstillinger inden for en bred vifte af felter  
 • tager “stafetten” og har lyst til at arbejde både selvstændigt og tværfagligt med en bred vifte af sygeplejens ansvarsområder. 
Vi tilbyder 
 • et unikt plejehjem med en særlig regnbueprofil 
 • imødekommende og inspirerende kolleger med mange forskellige kompetencer  
 • grundig introduktion til primær praksis generelt – og Slottet specifikt  
 • gode muligheder for videre faglig udvikling i en ambitiøs og vidtspændende kommune  
 • anerkendende og motiverende ledelse med fokus på at skabe rammerne for den gode, sunde og udviklende arbejdsplads  
 • et Slot, der både ligger smukt i De Gamles By og har et attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver tredje weekend. Tiltrædelse den 1. april 2018 eller tidligere, hvis muligt.  
 
Mere information 
For yderligere oplysninger kan du kontakte sygeplejefaglig konsulent Annemette Olesen på 2058 1774 eller forstander Henriette Højsteen på 4022 3530.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 28. februar 2018.  
Vi afholder ansættelsessamtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 


Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.