Sygeplejersker til Demenscenter Pilehuset

Vi er 12 sygeplejersker i Demenscenter Pilehuset, og vi ønsker to nye kollegaer. 
Vi søger en sygeplejerske til Demensenheden og en sygeplejerske til FT-Enheden. Begge stillinger er i dagvagt og med weekendvagt hver 6. weekend.

Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Vi er et ambitiøst og innovativt hus præget af høj faglighed. Vi prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem faglig vejledning , tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer.

Vi har målrettet vores tilbud i fire forskellige kerneområder: 

 • Et demensafsnit til borgere med Alzheimers og vaskulær demens
 • Et specialtilbud for borgere med frontotemporal demens og ét med borgere med Huntington sygdom
 • Et tilbud med almene plejehjemsboliger/beskyttede boliger samt et dagtilbud
 • En udviklingsenhed bestående af en vurderingsenhed og en sanseafdeling.

Der er 125 borgere tilknyttet Pilehuset og ca. 180 medarbejdere. De mange gode resultater skabes dagligt af et dygtigt og engageret tværfagligt personale bestående af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats.

Som medarbejder i huset skal du hjælpe med til at sikre, at: 

 • den enkelte borger oplever livskvalitet – bl.a. gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • rammerne og omgivelser støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endda styrkes
 • sætte fokus på sundhedsfremme og forebyggende tiltag med udgangspunkt i Københavns Kommunes ældre- og demenspolitik, kvalitetsstandarder samt indsatskatalog for sygepleje.

Som en del af det tværfaglige team indgår du i arbejdet omkring borgerne i alt fra aktiviteter, måltider til personlig pleje, og vi forventer, at du bidrager med dit perspektiv på borgerne og stiller skarpt på borgerens sundhedsmæssige tilstand. Specifikke sygeplejefaglige opgaver er sygeplejefaglige udredning af borgerne, sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering. Vi er i gang med at implementere en ny borgerjournal CURA, og vi arbejder med forbedringsmodellen.

Du bliver en del af et monofagligt netværk for sygeplejersker i huset. Vi modtager sygeplejestuderende fra modul 1, 6, 11 og 12.

Vi forventer, at du: 

 • er uddannet sygeplejerske med erfaring og gerne specifik viden inden for demensområdet – er du nyuddannet, er du også velkommen til at søge
 • har en robust og stabil personlighed
 • er god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser
 • har gode sproglige og kommunikative evner, som kommer til gavn i dokumentationen og i samarbejdet med de øvrige fagligheder
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingerne er på 37 timer ugentligt med weekendvagt hver 6. weekend.

Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Tiltrædelse den 1. juli eller efter aftale.

Mere info?
Hvis du har brug for mere information, før du kan sende en ansøgning, kan du kontakte souschef Lone Vistisen på 3827 4004.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017
Samtaler vil blive afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.