Sygeplejerske til Sundhedshus Vesterbro

Sygeplejerske med kompetencer indenfor hjerterehabilitering til Sundhedshus Vesterbro til etårigt barselsvikariat

Sundhedshus Vesterbro
I Sundhed og Genoptræning arbejder vi med at understøtte en sund livsstil. Vi har tilbud til københavnere over 18 år med KOL og hjertesygdom. Vi tilbyder rådgivning og vejledning om sundhed, kost, rygning, alkohol og motion. Vi tilbyder genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven.


Opgaver i Sundhedshus Vesterbro

 • Varetage indledende og afsluttende samtaler med fokus på patientens situation og motivation
 • Indgå på holdtræning for kronisk syge hjertepatienter
 • Være ansvarlig for borgere i forløb
 • Planlægge og varetage sygdomsspecifik undervisning.
 • Vurdere henvisninger sendt fra almen praksis og hospital og handle på tests og undersøgelsesresultater.
 • Skrive epikriser, journalnotater, indkalde borgere til forløb.

Dine kompetencer

 • Brænde for at arbejde helhedsorienteret
 • Klinisk erfaring indenfor hjerteområdet
 • Gerne undervisningserfaring
 • Være fagligt stærk i et tværfagligt team
 • Viden om forløbsprogrammerne for kronisk syge
 • Kendskab til at arbejde med KRAM indsatserne
 • Erfaring med epikriser, journalisering og it systemer
 • Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver, tilrettelæggelse og arbejdstid
 • Gode samarbejdsevner som særligt viser sig i det tværfaglige arbejde.

Sundhedshus Vesterbro har åbent mandag til fredag kl. 8-16, du har indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdstid.

Vi er 45 medarbejdere (fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og diætist). Vi er en arbejdsplads i kontinuerlig udvikling. I øjeblikket er vi i gang med at udvikle metoder, så vi sikrer, at også genoptræningsborgerne tilbydes forebyggende indsatser, ligesom vi er i gang med at udvikle og implementere indsatser indenfor psykiske sundhed. Det er en spændende og udfordrende opgave at arbejde i et Sundhedshus, hvor der stilles forventninger til medarbejdernes kompetencer og fleksibilitet. Se venligst www.sundhed.kk.dk for mere information.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2017. Ugentlig arbejdstid mellem 32 og 37 timer.

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte Tine Bau Jørgensen på 26120575.

Samtaler afholdes i uge 25.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.