Sygeplejerske til Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro

Et godt job med fokus på kvalitet, udvikling og borgeren i centrum

Grib chancen!
Interesserer du dig for akut sygepleje, rehabilitering, tværfagligt samarbejde og velfærdsteknologi? Og trives du med faglig udvikling samt en afvekslende og spændende hverdag med mangeartede sygeplejefaglige opgaver? Så er du måske vores nye kollega.

Som sygeplejerske på rehabiliteringscentret vil du have faglig sparring med centrets øvrige sygeplejersker, centrets uddannelses- og udviklingssygeplejerske samt den sygeplejefaglige teamleder for din afdeling. Dertil indgår du i et tæt tværfagligt samarbejde med centrets assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger.

Stillingen er en fastansættelse. Arbejdstiden er 32 – 37 timer ugentligt afhængigt af dine ønsker. Stillingen er til besættelse 1.7.2017 eller efter individuel aftale. Arbejdstiden er primært dagvagt med én ugentlig senvagt eller aftenvagt samt weekendvagt hver 4. uge.

Om os
Rehabiliteringscentret tilbyder rehabiliteringsophold til hjemmeboende borgere over 65 år, som har haft et fald i funktionsevnen som følge af geriatriske problemstillinger. Borgerne kommer oftest fra hospitalet og er i ustabile og uafklarede forløb med behov for kompleks sygepleje og en helhedsorienteret indsats. Et rehabiliteringsophold strækker sig oftest over 1 til 4 uger. Rehabiliteringsforløbet planlægges i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende.

Dine primære opgaver
Sygeplejerskens primære opgaver er at planlægge, koordinere og evaluere den sygeplejefaglige indsats samt skabe overblik over dagens sygeplejefaglige opgaver i teamet. Du vil endvidere varetage sygeplejen af borgere med en kompleks og ustabil sundhedstilstand, hvor du ofte vil skulle sætte dig ind i nye akutte tilstande hos borgeren.

Sygeplejerskens opgave afspejler således en høj faglighed med et stort sygeplejefagligt råderum til selv at vurdere den enkelte borger. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling evt. med henblik på at specialisere sig indenfor specifikke sygeplejefaglige områder.

En god arbejdsplads
Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro er lyst og indbydende indrettet og ligger på ydre Østerbro med en dejlig udsigt over Øresund. Centret er i fortsat udvikling og er bl.a. udpeget til at være Københavns Kommunes Living Lab indenfor velfærdsteknologi hvilket betyder, at centret skal gå forrest i afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Trivsel, nærhed og kvalitet er et bærende fundament i rehabiliteringscentret, og du kan se frem til et samarbejde med gode og engagerede kolleger samt en synlig og relationsorienteret ledelse.

Din profil
Du har erfaring og/eller interesse indenfor rehabilitering og det geriatriske fagområde.
Du er fagligt velfunderet, engageret og ambitiøs på dit fags vegne. Du har lyst til at deltage i den fortsatte udvikling af sygeplejen på centret. Du besidder ro, og du evner at sætte rammen og skabe et fælles overblik i den daglige planlægning og varetagelse af arbejdsopgaverne. Du trives i et tværfagligt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Nysgerrig?
Vi uddyber gerne ovenstående. Ring til teamleder Lena Jungemann på 3945 1350 eller teamleder Lene Yttergren på 3945 1340. Du er også velkommen til efter aftale at besøge centret.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 11. juni 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.