Sygeplejerske som faglig koordinator til Plejecentret Sølund

Er du sygeplejerske, og brænder du for ældreplejen?

Sådan beskriver faglig koordinator Daniela hendes job:

"Jeg elsker mit arbejde som sygeplejerske, fordi min indsats har betydning for andre mennesker.
Det er meningsfyldt at hjælpe mennesker gennem livet og ud af livet. Jeg elsker at have en masse bolde i luften og mit arbejde med forskellige faggrupper. Arbejdet som sygeplejerske byder på et hav af muligheder. Ud over denne meningsfyldthed i selve arbejdet har jeg altid kunnet udvikle mig fagligt ved at deltage i undervisning, kurser og videreuddannelse.
Jeg har været ansat på plejecentret Sølund i snart fem år, de to første år som basis sygeplejerske og herefter som faglig koordinator. Det er et arbejde med ikke kun spændende udfordringer indenfor det sygeplejefaglige område, men også indenfor det ledelsesmæssige aspekt, som nu i kraft af min akademilederuddannelse er blevet mere tydelig. De daglige udfordringer sættes nu i perspektiv og muligheden for læring og udvikling er tilgængelig".

Din medarbejderprofil
Ikke to dage er ens – derfor skal du besidde et godt overblik og kunne bevare roen, selv når der er mange bolde i luften. Du skal være indstillet på udfordringer og forandringer som en præmis i dit arbejde. Vi forventer, at du er synlig, teamorienteret, motiverende og formår at formidle din viden, til kolleger, pårørende og øvrige samarbejdspartnere på en forståelig, empatiske og berigende måde.

Som vores nye faglige koordinator skal du skal have et bredt fagligt fundament og være engageret, ansvarsbevidst og selvstændig i dit arbejde. Du skal være ambitiøs på det faglige område til gavn for vores borgere.

Stillingsprofil
Du skal medvirke til at kvalitetssikre sygeplejen herunder den sygeplejefaglige dokumentation. Du vil skulle fordele de faglige kompetencer i dagligdagen i forhold til borgernes sygeplejefaglige problemstillinger og behov. Gennem vidensdeling skal du være med til at udvikle Sølunds plejefaglige kompetencer, herunder være med til at igangsætte og tage initiativ til fagligudvikling af kollegaer i afdelingen.

Du vil som fagligkoordinator ikke have en ”skrivebordsfunktion”, du skal være dér, hvor sygeplejen er kompleks og kræver særlig sundhedsfaglig vurdering og handling. Der afholdes faglige møder på tværs i huset, her deltager alle faglige koordinatorer og ledelsen, der drøftes her de faglige udfordringer og den faglige udvikling i huset. Som faglig koordinator skal du være ledelsens forlængede arm og være med til, at der følges op på beslutninger.

Vi tilbyder
Et spændende og alsidigt arbejde indenfor det område, du brænder for. En stilling i udvikling. Du får frihed under ansvar, og vi arbejder kontinuerligt på et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø.

Musikplejecenter
Plejecentret Sølund er et af Københavns Kommunes profilplejehjem med speciale i musik. Vi bruger musikken som et fælles 3. – et relationelt redskab og som et pædagogisk og plejefagligt værktøj i hverdagen. Det er ikke et krav, at du kan synge eller spille instrumenter, men som medarbejder på Sølund har du et ansvar for at bruge musikken både i plejen og som stemningsskaber, hvor det er relevant. Det er derfor en fordel, at du er glad for musik og ikke bange for at bruge dig selv om redskab.

Stillingen som faglig koordinator er overvejende dagvagt 35-37 timer ugentlig og weekendvagt ca. hver 6. uge.

Ansættelsesdato er pr. 1. juli 2017 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tine Krintel på 2365 2470.

Vi vil gerne have din skriftlige ansøgning bilagt CV.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 18. juni 2017

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.