Omplacering til andre opgaver

Din arbejdsplads kan hjælpe dig i gang igen efter din sygemelding ved at tilbyde dig nogle andre opgaver end dem, du måske ikke kan udføre på grund af din sygdom.

Du kan også få hjælp af jobcentret til at finde alternative opgaver, du kunne udføre på din arbejdsplads. Med samtykke fra dig kan jobcentret hjælpe med at kontakte virksomheden, så I sammen kan lave en plan for din tilbagevenden.

Hvis det er muligt at omplacere dig i en periode, og du her udfører de aftalte opgaver på fuld tid, vil du være raskmeldt. Det betyder, at du ikke længere er tilknyttet Jobcentret. I forbindelse med omplacering til andre opgaver er det vigtigt, at du og din arbejdsgiver laver en plan for, hvordan og hvornår du kan genoptage dine normale arbejdsopgaver – hvis det er det, som er målet med omplaceringen.

 

Hvis du er delvist raskmeldt

Du har også mulighed for melde dig delvist rask, når du i en periode har andre opgaver. Det betyder, at du udover at udføre andre opgaver samtidig kan komme gradvist tilbage timemæssigt. Hvis du bliver omplaceret til andre opgaver, men samtidig er delvist raskmeldt, skal du huske at give Jobcentret besked om de nye opgaver.

Informer dine kolleger

Det er en god idé at informere dine kolleger på arbejdspladsen, så de forstår, hvorfor du i en periode arbejder på andre vilkår. 

Brug din tillidsrepræsentant

Det kan være en god idé at fortælle din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen om udformningen af aftalen. Din tillidsrepræsentant ved eksempelvis, om der indgår sociale kapitler din overenskomster, som kan være udgangspunkt for en eventuel aftale.

Arbejdspladsindretning og hjælpemidler

Du kan få særlige arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger, som kan gøre det muligt for dig at komme tilbage på arbejde. Ordningen er en mulighed, hvis du har fået et handicap, som gør det van-skeligt eller umuligt for dig at udføre dit arbejde.
Din arbejdsplads får hjælpemidlet eller indretningen som udlån eller som tilskud.

Læs mere om støtte til indretning af din arbejdsplads 

Personlig assistance

Du kan få personlig hjælp til at udføre dele af dit arbejde, hvis du har et handicap, der hindrer dig i at udføre det selv. Det kan fx være tunge løft, sekretærbistand eller tolkning – det er dog en forudsætning, at du selv kan udføre det indholdsmæssige i jobbet.

Læs om dine muligheder for at få personlig assistance

Særlig aftale hvis du er syg i mere end ti dage om året

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at du ofte vil være fraværende fra din arbejdsplads, så kan en § 56 aftale mindske din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med din sygdom.

Ordningen kræver, at din sygdom vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Jobcenter København - Center for Arbejdsfastholdelse, der fremskaffer og betaler en særlig lægeerklæring, så der er dokumentation for din sygdom.