Sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende

Du kan her læse om indberetning af sygefravær, sygedagpenge, forsikringsordning, delvist sygefravær og kronisk sygdom.
NemRefusion
Meld sygdom, raskmeld og søg sygedagpengerefusion

Som selvstændig erhvervsdrivende, eller medarbejdende ægtefælle har du mulighed for at få sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

For at få udbetalt sygedagpenge skal du som hovedregel bo og være skattepligtig i Danmark, og du skal opfylde krav om beskæftigelse.

Når du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste 9 måneder, vil du få vurderet, om du fortsat har ret til sygedagpenge, eller om du skal i gang med et jobafklaringsforløb.
 

Kontakt