Kan du få sygedagpenge

 For at få sygedagpenge, skal du opfylde én af følgende betingelser:

  • Du er berettiget til at få dagpenge, hvis du ikke var syg.
  • Du er berettiget til at få midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var syg.
  • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
  • Du har været udsat for en arbejdsskade.

Sådan søger du sygedagpenge

Meld dig syg 

På din første sygedag skal du melde dig syg på Jobnet

Søg om sygedagpenge

Er du syg mere end 14 dage indberetter din a-kasse oplysningerne til NemRefusion. Du modtager et underretningsbrev i din digitale postkasse med besked om at udfylde og sende ansøgning om sygedagpenge samt et oplysningsskema digitalt via Mit sygefravær

Du kan logge på løsningen Mit Sygefravær for at finde dine oplysninger. Husk at have dit NemID klar.

Frist
Du skal sende din ansøgning om sygedagpenge og oplysningsskemaet til Ydelsesservice, senest otte dage efter underretningsbrevet er dateret. 
Du skal være opmærksom på, at du først kan få sygedagpenge, når Ydelsesservice har modtaget din ”Ansøgning om sygedagpenge”.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Som ledig på dagpenge, vil du de første 14 dage, du er sygemeldt, forbliver tilknyttet din a-kasse. Du får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter de gældende regler fra din a-kasse.  Efter de 14 dage overgår du til jobcentret, som vil stå for udbetalingen af din ydelse samt indsats og samtaler. Og du vil efter de 14 dage, få udbetalt sygedagpenge, der beløbsmæssigt svarer til dagpenge.

Hvis du er nyuddannet

Du har ret til sygedagpenge, som svarer til det beløb, som arbejdsløshedsdagpengene ville udgøre, hvis du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned og uddannelsen give ret til dimittendoptagelse i en statsanerkendt a-kasse.

Fuldmagt - lad en anden tale din sag om sygedagpenge

Ved at skrive en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til f.eks. at tale din sag, klage eller søge aktindsigt på dine vegne. Denne person kaldes en partsrepræsentant.
Du vælger selv, hvem du vil have som partsrepræsentant. Du skal underskrive en fuldmagt, hvor der tydeligt står, hvem du giver fuldmagt til at føre din sag.

Din fuldmagt vil være gældende i både Ydelsesservice, Jobcenter København og beskæftigelsescentrene. 

Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en fuldmagt ved at oplyse din partsrepræsentant og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen herom.

Sådan gør du:

  1. Klik her for at få vist fuldmagten
  2. Det er en god idé at gemme fuldmagten på din egen computer, inden du sender den.
  3. Du kan også udfylde fuldmagten elektronisk uden at logge ind med NemID.
  4. Hvis du udfylder fuldmagten uden at logge ind med NemID, udskriver og sender du den til:

Ydelsesservice København
Postboks 279
1502 København V