Sygedagpenge

Sygedagpenge

 

Sygedagpengesatser

  • Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 Kr. pr. uge 4.300
  • Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 Kr. pr. time 116,22
  • Ukendt arbejdstid, mand) § 47, stk. 2 Kr. pr. time 202,71
  • Ukendt arbejdstid, kvinde) § 47, stk. 2 Kr. pr. time 183,06
  • Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
  • Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) § 45, stk. 2 Kr. pr. uge 2.867
  • Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3.dag) § 45, stk. 4 Kr. pr. år 1.836
  • Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag) § 45, stk. 4 Kr. pr. år 2.754
  • Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag) § 45, stk. 4 Kr. pr. år 2.836
  • Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag) § 45, stk. 4 Kr. pr. år 4.254

Sygedagpengeforsikring - Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 Kr. pr. år 7.428.750
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 Kr. pr. år 9.169.200
Præmiesats § 55, stk. 5 Pct. pr. år 73