Hvor og hvordan anmeldes sygdom?

Du skal anmelde sygefraværet til kommunen via nemrefusion.dk.

Indberetningen kræver, at du har en digital signatur. Digital signatur kan bestilles på DanID´s hjemmeside  Du kan også bestille Digital signatur via NemRefusions hjemmeside. Har du spørgsmål vedrørende Digital signatur kan du ringe til DanId på 8030 7090.

Har du problemer med indberetning i NemRefusion, kan supporten kontaktes på telefon 4460 7213 eller pr. mail: support@nemrefusion.dk.

Fortæl medarbejderen om de blanketter, de skal udfylde

Vi anbefaler, at du orienterer din medarbejder om forløbet og, at medarbejderen automatisk vil modtage blanketten Udp 200A eller 201, når du indberetter via NemRefusion. Medarbejderen skal udfylde og returnere disse blanketter og vedlægge dokumentation.

Gå til siden "Meld medarbejders sygdom"

Hvornår skal jeg anmode om refusion?

Du kan få udbetalt refusion, hvis du udbetaler løn under sygefraværet og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen. Vær opmærksom på, at fremsættelse af et refusionskrav ikke kan ske fremadrettet.

Er lønmodtageren sygemeldt i mere end 30 dage og er sygefraværet anmeldt rettidigt, dvs. senest 5 uger efter 1. fraværsdag, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af refusionskravet.
Har du ikke anmeldt sygefraværet rettidigt, kan du tidligst få udbetalt refusion fra anmeldelsesdagen.

Hvis du har ret til refusion i arbejdsgiverperioden f.eks. fordi du er forsikret arbejdsiver og lønmodtagerens sygefravær er afsluttet inden for 30 dage, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Du kan anmode om refusion af udbetalt løn/sygedagpenge, hvis din medarbejder er overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse. Du kan ikke anmode om refusion ved hjælp af NemRefusion. Du skal i stedet bruge blanket dp 202H, som du kan hente her. Du skal anmode refusionen senest 3 måneder efter at du har udbetalt lønnen.

Hvornår kan jeg forvente at sygedagpengerefusionen udbetales?

For at vi kan behandle sagen og udbetale refusion, skal betingelserne i sygedagpengeloven være opfyldt. Kommunens servicemål er 2 uger.

Når vi har behandlet ansøgningen og bevilget refusion, udbetaler vi refusion til firmaets Nemkonto den efterfølgende torsdag.

Hvor kan jeg se, hvad jeg får i refusion?

Når vi har færdigbehandlet din refusionsanmodning og bevilget sygedagpengerefusion, vil beløbet blive fremsendt til dig som arbejdsgiver. Du kan altid hente og se udbetalingsspecifikationen i NemRefusion.

Få din medarbejder hurtigere tilbage i job

Som arbejdsgiver kan du bede jobcentret om at tage en tidlig samtale med en syg medarbejder, hvis der er risiko for, at sygdommen vil vare over otte uger. Det øger din medarbejders mulighed for at komme hurtigere tilbage. 

Tilbuddet hedder fast track - læs mere om ordningen her

 

Hvordan fastholder du en medarbejder med meget fravær/ sygdom?

Hvis du har en sygemeldt medarbejder, som du gerne vil fastholde i job, så læs følgende foldere, som giver dig redskaber til, hvordan du kan takle situationen: